Aktualności

Eliminacje do XVII Konkursu Piosenki Angielskiej

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na eliminacje do XVII Konkursu Piosenki Angielskiej 10 marca 2017 r., godz. 11.00 Zgłoszenia do 1 marca w MOKu. Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać tutaj. Finał odbędzie się w Tarnobrzeskim...

Wybory do zarządów osiedli

W pierwszy weekend marca odbędą się wybory do zarządów osiedli. Wyboru przewodniczącego i pozostałych członków zarządu dokonuje się na ogólnym zebraniu mieszkańców osiedla zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których zgłasza się...

Walentynkowy Koncert Dobroczynny dla Mateusza

12 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Walentynkowy Koncert Dobroczynny dla Mateusza. Całkowity dochód z tego koncertu został przeznaczony na leczenie chorego na nowotwór Mateusza. Na scenie wystąpili młodzi artyści z Miejskiego...

Wypowiedzenie umowy dzierżawy – otaczarnia

Informujemy, że 9 lutego 2017 r. burmistrz Krzysztof Roman podpisał wypowiedzenie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Miastem Radymnem a firmą PBI WMB Sp. z o.o., dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Błonie, oznaczonej w ewidencji...

Wizyta Przedszkolaków w Bibliotece

W czwartek, 2 lutego Miejska Biblioteka Publiczna gościła dzieci z Przedszkola Parafialnego w Radymnie. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z biblioteką, omówienie zasad korzystania z niej, a w szczególności rozbudzenie zainteresowań czytelniczych....

XXVII sesja Rady Miejskiej

9 lutego 2017 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej Transmisja: Proponowany porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z...

Dofinansowanie na usunięcie azbestu – nabór

Miasto Radymno zamierza w 2017 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Radymna. Kwota dofinansowania...

Liryczne Boże Narodzenie

1 lutego 2017 roku, w sali widowiskowej MOK mieliśmy przyjemność obejrzenia widowiska słowno-muzycznego „Liryczne Boże Narodzenie”, przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod kierownictwem artystycznym  p. Elżbiety Koralewicz – Bagińskiej. W czasie...