Aktualności

Program Stypendiów Pomostowych

Lokalna Grupa Działania „Z tradycją w nowoczesność” przystąpiła do XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych i w roku akademickim 2016/2017 planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł. miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy...

Nagrody Burmistrza rozdane

W tym roku po raz pierwszy uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum otrzymali nagrody Burmistrza Miasta Radymna. Spośród uczniów Szkoły Podstawowej wyróżnienie to otrzymali: Justyna Gołdy – zdobywczyni tytułu „Primus inter Pares” i Najlepsza Polonistka oraz...

Od 25 czerwca zapraszamy na plażę miejską

Od 25 czerwca 2016 r. na plaży miejskiej (w miejscu wyznaczonym do kąpieli ZEK – ul. Budowlanych) nad bezpieczeństwem kąpiących się będzie czuwało dwóch ratowników wodnych. Kąpielisko będzie strzeżone codziennie od godz. 10.00...

Wyrównanie „500+” tylko do 1 lipca!

Przypominamy, że rodzice, którzy złożą wniosek o świadczenie wychowawcze („500+”) do 1 lipca 2016 r., otrzymają wyrównanie świadczenia od kwietnia, czyli za 3 miesiące. Jeżeli wniosek o świadczenie zostanie złożony po 1 lipca...

XIX sesja Rady Miejskiej

29 czerwca 2016 r., o godz. 12.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Radymnie

Burmistrz Miasta Radymna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Radymnie Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, z adresem zwrotnym i numerem telefonu, z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Gimnazjum...