Aktualności

Misterium Bożonarodzeniowe „Pokój i nadzieja”

Widowiska Bożonarodzeniowe organizowane przez świetlicę „Wzrastanie” od wielu lat wpisane są do kalendarza uroczystości Miejskiego Ośrodka Kultury. Tegoroczne Misterium odbyło się w roku jubileuszu 25-lecia dzieła „Wzrastania”. W niedzielę 31 stycznia 2016 o...

Nabór wniosków – dotacja na realizację inicjatyw społecznych

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie...

XVI sesja Rady Miejskiej

29 stycznia 2016 r., o godz. 13.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad – część zwyczajna sesji: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu...

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

Miasto Radymno zamierza w 2016 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Radymna. Kwota dofinansowania...