Aktualności

Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie zaprasza na zajęcia szachowe wszystkich, którzy potrafią grać oraz tych, którzy chcieliby się nauczyć zasad gry w szachy. Szachy to gra umysłowa o wielowiekowej tradycji, która rozwija pamięć oraz logiczne...

Dofinansowanie na budowę kanalizacji

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.04.03.01-IZ-00-18-001/16, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa...

Dofinansowanie na termomodernizację budynków

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymna” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej III. Czysta...

Dzień Kota w Bibliotece

Światowy Dzień Kota to święto obchodzone corocznie 17 lutego we Włoszech (od 1990 r.) i w Polsce (od 2006 r.). Celem obchodów tego dnia jest podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka oraz uwrażliwienie...

XXVIII sesja Rady Miejskiej

2 marca 2017 r., o godz. 13.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXVII...

Eliminacje do XVII Konkursu Piosenki Angielskiej

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na eliminacje do XVII Konkursu Piosenki Angielskiej 10 marca 2017 r., godz. 11.00 Zgłoszenia do 1 marca w MOKu. Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać tutaj. Finał odbędzie się w Tarnobrzeskim...

Wybory do zarządów osiedli

W pierwszy weekend marca odbędą się wybory do zarządów osiedli. Wyboru przewodniczącego i pozostałych członków zarządu dokonuje się na ogólnym zebraniu mieszkańców osiedla zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których zgłasza się...

Walentynkowy Koncert Dobroczynny dla Mateusza

12 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Walentynkowy Koncert Dobroczynny dla Mateusza. Całkowity dochód z tego koncertu został przeznaczony na leczenie chorego na nowotwór Mateusza. Na scenie wystąpili młodzi artyści z Miejskiego...