Aktualności

Oddaj krew – uratuj życie!

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Dar życia” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radymnie zaprasza na otwartą akcję krwiodawstwa 25 sierpnia 2016 r. (czwartek) godz. 9.00 – 12.00 krwiobus przed Urzędem Miasta...

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

10 sierpnia 2016 r., o godz. 12.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej     Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej...

Dino Lato z Rockabilly

Miejski Ośrodek Kultury i Dinozekolandia zapraszają na Dino Lato z Rockabilly niedziela, 21 sierpnia Dinozekolandia W programie: 15.00 – gry, konkursy i zabawy dla dzieci z animatorami, – prezentacja zabytkowych pojazdów z możliwością...

Radymno: sposób na udane wakacje

Kolejny już rok radymniańska świetlica „Wzrastanie” była organizatorem półkolonii, w której uczestniczyło ok. 35 osób. Dzięki życzliwości Dyrekcji Szkoły Podstawowej, dzieci mogły korzystać z pomieszczeń szkolnych przy ul. Mickiewicza. Wypoczynek wakacyjny był możliwy...

Informacja o wprowadzeniu stopni alarmowych

W związku z Zarządzeniem Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium RP, Burmistrz Miasta Radymna informuje, iż wprowadzony pierwszy stopień alarmowy...

Konkurs „Jubileusz Chrztu Polski 966”

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie” zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym i literackim „Jubileusz Chrztu Polski 966” Regulamin Konkursu

Program Stypendiów Pomostowych

Lokalna Grupa Działania „Z tradycją w nowoczesność” przystąpiła do XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych i w roku akademickim 2016/2017 planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł. miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy...

Nagrody Burmistrza rozdane

W tym roku po raz pierwszy uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum otrzymali nagrody Burmistrza Miasta Radymna. Spośród uczniów Szkoły Podstawowej wyróżnienie to otrzymali: Justyna Gołdy – zdobywczyni tytułu „Primus inter Pares” i Najlepsza Polonistka oraz...