I sesja Rady Miejskiej

I sesja Rady Miejskiej

22 listopada odbyła się I sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Obrady prowadził najstarszy z Radnych, pan Zygmunt Marciak. Nowo wybrani Radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożył także nasz nowo wybrany burmistrz, Mieczysław Piziurny, który podziękował Mieszkańcom za uczestnictwo w wyborach i zapewnił, że swoją pracą i zaangażowaniem będzie się starał służyć wszystkim. Na sesji obecny był również ustępujący burmistrz Krzysztof Roman, który usłyszał słowa podziękowania od burmistrza Mieczysława Piziurnego, a także od przedstawicieli stowarzyszeń działających w naszym mieście. Następnie Radni wybrali spośród siebie Przewodniczącego Rady, którym został pan Andrzej Pacek. Wiceprzewodniczącą została pani Joanna Burbeło. Podczas obrad Radni po raz pierwszy korzystali z urządzeń do rejestracji głosowań, dzięki którym można na żywo śledzić ich przebieg, oglądając transmisję z sesji.

Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter