Spotkanie dot. programu „Czyste powietrze”

Spotkanie dot. programu „Czyste powietrze”

Burmistrz Miasta Radymna
zaprasza Mieszkańców na

spotkanie informacyjne dotyczące
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

wtorek, 18 czerwca, godz. 17.00
Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie

Program „Czyste powietrze” oferuje dofinansowanie na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji, związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, szczególnie na demontaż i wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji, instalację kotłów na paliwa stałe, węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów olejowych, kotłów gazowych kondensacyjnych, pomp ciepła powietrze, pomp ciepła odbierających ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami, kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Spotkanie będzie dotyczyło aspektów technicznych i wymogów programu oraz zasad prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie. Poprowadzi je doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.