Konsultacje  społeczne dotyczące projektów statutów osiedli

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Radymna z dnia 31 lipca 2019 roku, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów statutów osiedli.

Konsultacje przeprowadzane są w formie badania opinii mieszkańców Miasta Radymna poprzez umieszczenie projektów statutów Osiedli Miasta Radymna na stronie internetowej miasta i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@radymno.pl z podaniem w tytule wiadomości nazwy Osiedla, którego uwaga dotyczy.

Opinie można zgłaszać do 15 sierpnia 2019 r.

projekt statutu Osiedla nr 4 (DOCX · 31,4 KB · 85)
projekt statutu Osiedla nr 3 (DOCX · 31,4 KB · 64)
projekt statutu Osiedla nr 2 (DOCX · 31,5 KB · 60)
projekt statutu Osiedla nr 1 (DOCX · 31,7 KB · 81)