Dzień promujący zdrowie w Radymnie

Dzień promujący zdrowie w Radymnie

Miasto Radymno, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej,
Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
z Polską Akademią Nauk Oddział w Lublinie i Lubelskim Towarzystwem Naukowym
zapraszają na

Konferencję Naukowo-Szkoleniową

Dzień promujący zdrowie w Radymnie
wtorek, 24 września
Miejski Ośrodek Kultury

9:00-9:15Uroczyste otwarcie
mgr Mieczysław Piziurny
Burmistrz Miasta Radymna
9:15-9:30Wystąpienia zaproszonych gości
Naukowa Sesja Plenarna
Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka, dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka prof. WSEI, dr Przemysław Kołodziej
9:30-10:00Choroby ze spektrum autyzmu
prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki
Kierownik Katedry Genetyki Medycznej i Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
10:00-10:30Choroby przenoszone przez kleszcze – jak można się chronić
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz -Wieczorska
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
10:30-10:45Przerwa kawowa
Sesja Naukowa I
Przewodniczący: prof. dr hab. Agnieszka Pedrycz -Wieczorska,
dr Anna Makuch-Kocka
10:45-11:00Techniki obrazowe stosowane w profilaktyce raka piersi
dr hab. n. med. Witold Krupski, prof. UM
Kierownik II Zakładu Radiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
11:00-11:15Czy w XXI wieku istnieje problem chorób pasożytniczych?
prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, dr Przemysław Kołodziej
Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
11:15-11:30Opieka medyczna nad seniorami
dr Barbara Stawarz
Dyrektor Wojewódzkiego  Podkarpackiego  Szpitala Psychiatrycznego im. prof.. E. Brzezickiego w Żurawicy
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
11:30-11:45Problemy logopedyczne u dzieci okiem praktyka
mgr Anna Huk
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Szkoła Podstawowa w Radymnie im. Bohaterów Września 1939 r.
11:45-12:15„Szlachetne zdrowie…” cz. I
Występ artystyczny młodzieży z Radymna pod kierunkiem dyrektor MOK mgr Doroty Guni.
12:15-12:30Przerwa kawowa
Sesja Naukowa II
Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Kocki, dr hab. Witold Krupski, prof. UM, dr Barbara Stawarz
12:30-12:45Jeść czy nie jeść oto jest pytanie. Interakcje leków z pożywieniem
dr Anna Makuch-Kocka
Zakład Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
12:45-13:00Projektowanie uniwersalne z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
mgr Wojciech Kocki
Architekt
Politechnika Lubelska
13:00:13:15Uzależnienie od alkoholu – poważny problem społeczny
mgr Anna Czech-Wójcik
Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
Urząd Miasta Radymno
13:15-13:30Być darem dla drugiego
Zdzisław Wójcik
Założyciel ponad 100 klubów krwiodawców w woj. podkarpackim
13:30-14:00„Szlachetne zdrowie…” cz. II
Występ artystyczny młodzieży z Radymna pod kierunkiem dyrektor MOK mgr Doroty Guni.
14:00-14:15Dyskusja i zamknięcie konferencji
 
                          WARSZTATY
12:15-13:00Warsztaty dla nauczycieli i uczniów
Pasożyty – problem ukryty w żywności
prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka, dr Przemysław Kołodziej
Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
14:15-16:15Warsztaty dla nauczycieli i rodziców
Pułapki w internecie- współczesne zagrożenia dla dzieci i młodzieży
dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. WSEI
Psycholog, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 
9:00-12:00AKCJA ODDAWANIA KRWI
Krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Zawodowych i Rolniczych w Radymnie, ul. Złota Góra 13