Podpisanie umowy na przebudowę ulic

22 października podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Akacjowej, Jana Pawła II, Jagodowej. Przebudowa ulic Zimowej, Jana Pawła II, Pogodnej. Przebudowa ulicy Wietrznej. Przebudowa sieci wodociągowej” z firmą Matbud Sikora Sylwia z siedzibą w Boguchwale.

Zgodnie ze złożoną ofertą umowa została podpisana na kwotę: 3 298 736,34 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych wynosi: 1 538 844,00 zł.

Czas realizacji zadania to 10 miesięcy.