Kaplica po remoncie

Kaplica po remoncie

Zakończył się remont kaplicy na starym cmentarzu. Koszt przeprowadzonych prac to ponad 60 tys. zł., z czego 30 tys. otrzymaliśmy od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Poniżej zdjęcia kaplicy sprzed remontu oraz po zakończeniu prac.