Aktualności

Ciąg pieszy nad ZEK-iem

Miasto Radymno realizuje projekt: Stworzenie mieszkańcom i turystom warunków do rekreacji i wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu poprzez stworzenie ciągu pieszego wraz z małą infrastrukturą nad zalewem ZEK w Radymnie  w ramach Programu...

Siłownie zewnętrzne

W ramach Projektu Współpracy realizowanego przez LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w Nowoczesność”, we współpracy z LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” oraz LGD „Kraina Sanu”, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy...

Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie realizuje projekt Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 16 rodzin z...

Warsztaty zdobienia metodą decoupage

LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza osoby dorosłe na bezpłatne warsztaty zdobienia metodą decoupage środa, 21 marca 2018 r., godz. 10.00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26 zgłoszenia do 13 marca szczegółowe...

XII Podkarpacki Przegląd Chórów „Pieśni pasyjne”

Centrum Kulturalne w Przemyślu, Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie, Parafia pw. św. Wawrzyńca w Radymnie, Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie zapraszają na XII Podkarpacki Przegląd Chórów – Pieśni Pasyjne sobota, 10...

Turniej Tenisa Stołowego

Serdecznie zapraszamy na Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Radymna 10 marca 2018 r. godz. 9.00 Hala Sportowa w Radymnie zgłoszenie uczestnictwa w Hali Sportowej w dniu turnieju

Doposażenie PSZOK

Miasto Radymno realizuje projekt pn. „Doposażenie PSZOK w Radymnie w niezbędną infrastrukturę i pojemniki” Projekt współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego...

XLI sesja Rady Miejskiej

28 lutego 2018 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej Transmisja:   Proponowany porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu...