Aktualności

XLVIII sesja Rady Miejskiej

17 października 2018 r., o godz. 14.30, w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z...

Dyżur Miejskiej Komisji Wyborczej

Informujemy, że w najbliższą sobotę (20 października) Miejska Komisja Wyborcza pełni dyżur w Urzędzie Miasta w godzinach 8:00 – 9:00.

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

W tym roku Prezydent Andrzej Duda przyznał odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie 20 parom zamieszkującym miasto i gminę Radymno. W imieniu Prezydenta odznaczenia, kwiaty oraz upominki wręczyli Jubilatom: burmistrz Krzysztof Roman, wójt Bogdan Szylar oraz...

Dotacja na budowę przyłącza kanalizacyjnego

Informujemy, że istnieje możliwość otrzymania dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego Dotacja obejmuje zwrot kosztów wykonania geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej przyłącza w kwocie do 200 zł brutto. Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 października...

Oferty w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji

Do Urzędu Miasta wpłynęły oferty na realizację zadania publicznego w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania publicznego: pozyskiwanie bazy sportowej Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego:...

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Cel Programu Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących...

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – szczepienie lisów

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 27 września – 6 pażdziernika 2018 r. akcji doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie...

Poranek Radia WNET na żywo z Radymna

Zapraszamy do słuchania! Poranek Radia WNET na żywo z Radymna czwartek, 20 września 2018 r. godz. 7.00 – 10.00 słuchaj audycji na stronie Radia WNET

Skład i dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej

Miejska Komisja Wyborcza w Radymnie: Maria Makulska (Przewodnicząca Komisji) Maria Ciempka (Zastępca Przewodniczącej Komisji) Paweł Antosz Agnieszka Anna Snowińska Anna Gołdy Marzena Kulik Aneta Matwijczak Paweł Parczyk Jagoda Wowianka Komisja pełni dyżury: w...