Oferty w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji

Do Urzędu Miasta wpłynęły oferty na realizację zadania publicznego w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania publicznego: pozyskiwanie bazy sportowej Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego: 4 000 zł. Oferenci: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe „Żagiel”…

Szkolenie z pozyskiwania grantów

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na szkolenie poświęcone omówieniu założeń i warunków, które należy spełniać, ubiegając się o przyznanie pomocy w ramach grantów na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez…

Konkurs ofert na prowadzenie ŚDS

Burmistrz Miasta Radymna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2022 zadania w zakresie: prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota dotacji rocznej: 258 672 zł) Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji…

Spektakl „Czerwony Kapturek”

Teatr NEMNO i Miejski Ośrodek Kultury zapraszają na spektakl „Czerwony Kapturek” sobota, 28 października 2017 r., godz. 16.00 sala widowiskowa MOK reżyseria i wykonanie: Henryk Hryniewicki scenografia: Dagmara Jemioła-Hryniewicka muzyka: Marek Papaj Bilety, w cenie 5 zł, dostępne w MOK…

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

W tym roku Prezydent Andrzej Duda przyznał odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie aż 27 parom zamieszkującym miasto i gminę Radymno. 26 par przeżyło ze sobą 50 lat, natomiast jedna obchodziła diamentową, 60. rocznicę małżeństwa. W imieniu Prezydenta odznaczenia, kwiaty oraz upominki wręczyli…

1 2 3 4 54