Wybory do zarządów osiedli

W pierwszy weekend marca odbędą się wybory do zarządów osiedli. Wyboru przewodniczącego i pozostałych członków zarządu dokonuje się na ogólnym zebraniu mieszkańców osiedla zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których zgłasza się na zebraniu wyborczym. Prawo wybierania i kandydowania…

Wypowiedzenie umowy dzierżawy – otaczarnia

Informujemy, że 9 lutego 2017 r. burmistrz Krzysztof Roman podpisał wypowiedzenie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Miastem Radymnem a firmą PBI WMB Sp. z o.o., dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Błonie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2342/22, z zachowaniem…

Wizyta Przedszkolaków w Bibliotece

W czwartek, 2 lutego Miejska Biblioteka Publiczna gościła dzieci z Przedszkola Parafialnego w Radymnie. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z biblioteką, omówienie zasad korzystania z niej, a w szczególności rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób można…

XXVII sesja Rady Miejskiej

9 lutego 2017 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej Transmisja: Proponowany porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Radymnie z…

1 2 3 4 42