Ciąg pieszy nad ZEK-iem

Miasto Radymno realizuje projekt: Stworzenie mieszkańcom i turystom warunków do rekreacji i wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu poprzez stworzenie ciągu pieszego wraz z małą infrastrukturą nad zalewem ZEK w Radymnie  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie…

Siłownie zewnętrzne

W ramach Projektu Współpracy realizowanego przez LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w Nowoczesność”, we współpracy z LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” oraz LGD „Kraina Sanu”, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego programem Rozwoju…

Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie realizuje projekt Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 16 rodzin z terenu Radymna. Projekt oferuje: diagnozę problemową, wsparcie…

Warsztaty zdobienia metodą decoupage

LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza osoby dorosłe na bezpłatne warsztaty zdobienia metodą decoupage środa, 21 marca 2018 r., godz. 10.00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26 zgłoszenia do 13 marca szczegółowe informacje na stronie LGD Informacji udziela również…

1 2 3 4 62