Szkolenie z dofinansowania na działalność gospodarczą

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na szkolenia i warsztaty edukujące potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i rozliczania otrzymanego wsparcia na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej (w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji…

Otwarcie Klubu Seniora

W sobotę, 22 lutego, w Miejskim Ośrodku Kultury miało miejsce uroczyste otwarcie Klubu Seniora, który powstał w celu integracji, aktywizacji społecznej i zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w naszym mieście. Zaproszeni goście – Marszałek Anna Huk, Dyrektor Wydziału Polityki…

XIX sesja Rady Miasta

11 lutego 2020 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Radymna Transmisja:     Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach…

Zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Miasta Radymna informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć do Burmistrza odpowiedni…

Misterium Bożonarodzeniowe – galeria

Tajemnica Bożego Narodzenia, odsłaniająca prawdę o Panu Bogu, który wchodzi w historię człowieka, została przedstawiona w Misterium Bożonarodzeniowym „Otwórzmy drzwi naszych serc” w wykonaniu dzieci, młodzieży i wolontariuszy świetlicy WZRASTANIE. W niedzielne popołudnie, 26 stycznia, salę Miejskiego Ośrodka Kultury wypełnili…

1 2 3 4 104