XXX sesja Rady Miejskiej

29 marca 2017 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia…

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady

22 marca 2017 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Radymna. Porządek obrad: Otwarcie sesji oraz powitanie gości. Wyznaczenie protokolanta. Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Radymna oraz wręczenie zaświadczeń…

Bezpłatne warsztaty zdobienia metodą decoupage

LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza osoby dorosłe na bezpłatne warsztaty zdobienia metodą decoupage piątek, 31 marca 2017 r. w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26 Szczegółowe informacje na stronie LGD Informacji udziela również Biuro LGD na ul. Kościuszki 26…

1 2 3 4 45