Nabór wniosków – rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020….

Dzień promujący zdrowie w Radymnie

Miasto Radymno, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z Polską Akademią Nauk Oddział w Lublinie i Lubelskim Towarzystwem Naukowym zapraszają na Konferencję Naukowo-Szkoleniową Dzień promujący zdrowie w Radymnie wtorek, 24 września…

Uzyskaliśmy dofinansowanie na przebudowę dróg

Miasto Radymno uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg na terenie miasta Zadania objęte dofinansowaniem to: Przebudowa ulic Zimowej, Jana Pawła II, Pogodnej Przebudowa ulic Akacjowej, Jana Pawła II, Jagodowej Na realizację tych zadań Miasto uzyskało…

1 2 3 4 93