Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum

Burmistrz Miasta Radymna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Radymnie Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, z adresem zwrotnym i numerem telefonu, z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. bpa Ignacego Krasickiego w…

Nabór wniosków o dofinansowanie na modernizację kotłowni węglowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych. Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu Pomocą finansową mogą być objęte  inwestycje polegające na…

„W poszukiwaniu Pani Wiosny”

16 i 17 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się zajęcia czytelniczo-plastyczne pt. „W poszukiwaniu Pani Wiosny”. W zajęciach uczestniczyły dwie grupy przedszkolaków z Przedszkola Parafialnego im. św. Mikołaja w Radymnie. Podczas spotkania dzieci chętnie i aktywnie dzieliły się spostrzeżeniami…

1 2 3 4 5 47