XII sesja Rady Miasta

8 października 2019 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się XII sesja Rady Miasta Transmisja:   Proponowany porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w…

Zmiana numeru konta dla opłaty za odpady

Zmiana Numeru Konta Informujemy, że  zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 6.09.2019 r. obowiązuje nowe konto bankowe dla opłaty za odpady. Prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu opłaty za odpady na konto 58 1240…

Modernizacja dworca w Radymnie

Polskie Koleje Państwowe wybrały wykonawcę modernizacji zabytkowego dworca kolejowego w Radymnie na Podkarpaciu. Nieczynny obecnie budynek nie tylko odzyska dawną świetność, ale także zostanie przystosowany do współczesnych oczekiwań wszystkich pasażerów, w tym osób o ograniczonej mobilności. Prace na dworcu rozpoczną…

TELEOPIEKA W MIEŚCIE RADYMNO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie   realizuje projekt:   ,,TELEOPIEKA W MIEŚCIE RADYMNO”     Projekt dofinansowany z funduszy unijnych NIE PONOSISZ ŻADNYCH KOSZTÓW UDZIAŁU W PROJEKCIE! Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.03.2022   Miasto Radymno zamieszkuje 5 359 osób…

Równać Szanse – granty dla młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i aplikowania wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse. Program wyposaża młodych ludzi w umiejętności skutecznego radzenia sobie w różnych sytuacjach. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży jest administratorem Regionalnego…

1 2 3 4 5 95