Turniej Tenisa Stołowego

Serdecznie zapraszamy na Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Radymna 10 marca 2018 r. godz. 9.00 Hala Sportowa w Radymnie zgłoszenie uczestnictwa w Hali Sportowej w dniu turnieju

Doposażenie PSZOK

Miasto Radymno realizuje projekt pn. „Doposażenie PSZOK w Radymnie w niezbędną infrastrukturę i pojemniki” Projekt współfinansowany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami,…

XLI sesja Rady Miejskiej

28 lutego 2018 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej Transmisja:   Proponowany porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Radymnie….

Kwalifikacja wojskowa

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwani są: mężczyźni urodzeni w 1999 r.; mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 1997-1998, które: zostały uznane przez powiatowe komisje…

E-należności i portal mapowy miasta

Zapraszamy Państwa do korzystania z internetowego serwisu „e-Należności”, w którym mogą Państwo sprawdzić stan swoich należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, a także opłaty za gospodarowanie odpadami. Z serwisu mogą Państwo także pobrać swoje decyzje podatkowe…

1 2 3 4 5 62