XLVIII sesja Rady Miejskiej

17 października 2018 r., o godz. 14.30, w Sali Narad Urzędu Miasta odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej Transmisja:   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Informacja Przewodniczącego…

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

W tym roku Prezydent Andrzej Duda przyznał odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie 20 parom zamieszkującym miasto i gminę Radymno. W imieniu Prezydenta odznaczenia, kwiaty oraz upominki wręczyli Jubilatom: burmistrz Krzysztof Roman, wójt Bogdan Szylar oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Henryk Nepelski. Życzenia…

Dotacja na budowę przyłącza kanalizacyjnego

Informujemy, że istnieje możliwość otrzymania dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego Dotacja obejmuje zwrot kosztów wykonania geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej przyłącza w kwocie do 200 zł brutto. Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 października 2018 r. Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie podstawą…

Oferty w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji

Do Urzędu Miasta wpłynęły oferty na realizację zadania publicznego w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania publicznego: pozyskiwanie bazy sportowej Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego: 2 500 zł. Oferenci: Miejski Klub Sportowy…

1 2 3 4 5 73