Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021

Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny – Gminny Komisarz Spisowy w Radymnie – ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP…

Quiz dla dzieci i młodzieży nt. działalności LGD

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z Gmin i Miast wchodzących w skład LGD tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasto Radymno do udziału w Quizie on-line nt. działalności LGD….

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym Seniorom. Niech zawsze towarzyszy Wam radość, a zdrowie sprzyja. Każdy dzień niech rozświetla obecność Waszych Wnuczek i Wnuczków, a Wasza mądrość, doświadczenie i troska niech będą dla nich…

Terminy składania wniosków o 500+

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego…

Stawki podatków w 2021 r.

Podatek rolny Wylicza się go na podstawie średniej ceny skupu żyta, która w tym roku jest wyższa niż w roku ubiegłym. Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu…

Kolejny cel zbiórki nakrętek

Akcja zbierania nakrętek, w której mieszkańcy Radymna uczestniczą m.in. poprzez zbiórkę do serca na nakrętki zlokalizowanego w Rynku, ma nowy cel. Będzie nim pomoc dla Michałka Łosia z Wyszatyc. O zakończeniu kolejnego etapu akcji pisze jej koordynatorka – pani Małgorzata…

1 2 3 4 5 6 138