Nowe stawki opłat za odbiór odpadów

Od 1 lutego 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za odbiór opadów Dla nieruchomości zamieszkałych: 15,00 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie 23,00 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów gromadzonych nieselektywnie Jeśli nie zmieniły się dane…

„W blasku Miłości” i 25 lat „Wzrastania”

W pięknej scenerii bożonarodzeniowej świetlica „Wzrastanie” podziękowała swoim Dobroczyńcom i Przyjaciołom za wielkie serce na przestrzeni 25 lat pracy placówki. Okazją ku temu było misterium jasełkowo-kolędowe „W blasku Miłości”, które odbyło się 27 stycznia 2019 r. w sali parafialnej przy kościele…

V sesja Rady Miejskiej

31 stycznia 2019 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się V sesja Rady Miejskiej Transmisja:   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Informacja Przewodniczącego…

Kwalifikacja wojskowa

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwani są: mężczyźni urodzeni w 2000 r.; mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 1998-1999, które: zostały uznane przez powiatowe komisje…

Przypominamy o zakazie spalania odpadów zanieczyszczonego drewna

Na prośbę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przypominamy o zakazie spalania odpadów zanieczyszczonego drewna w kotłach nieprzystosowanych do tego celu. Odpady zanieczyszczonego drewna to trociny, wióry, ścinki i zużyte elementy drewniane pokryte impregnatami, lakierami, klejami itp. Spalanie takich opadów powoduje emisję…

1 2 3 4 5 6 79