Wrzesień z Kinem Muzycznym

Klub Filmowy „Sokół” Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie zaprasza na seans – niespodziankę film w reżyserii Damiena Chazelle’a piątek, 27 września 2019 godz. 18.00 Wstęp wolny!

Uzyskaliśmy dofinansowanie na przebudowę dróg

Miasto Radymno uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg na terenie miasta Zadania objęte dofinansowaniem to: Przebudowa ulic Zimowej, Jana Pawła II, Pogodnej Przebudowa ulic Akacjowej, Jana Pawła II, Jagodowej Na realizację tych zadań Miasto uzyskało…

Nabór wniosków – rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020….

1 2 3 4 5 6 95