II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Radymna (zmiana terminu)

10 kwietnia 2017 r., o godz. 16.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Radymna Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Wyznaczenie protokolanta. Złożenie ślubowania przez radnych nieobecnych na I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Radymna. Stwierdzenie prawomocności…

Umowa na kanalizację podpisana!

W czwartek, 30 marca, burmistrz Krzysztof Roman podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowę o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna”. Całkowita wartość projektu wynosi 19 286 406,37 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 11…

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – szczepienie lisów

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 4 – 13 kwietnia 2017 r. akcji doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z…

XXX sesja Rady Miejskiej

29 marca 2017 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej Transmisja: Proponowany porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Radymnie z…

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady

22 marca 2017 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Radymna. Porządek obrad: Otwarcie sesji oraz powitanie gości. Wyznaczenie protokolanta. Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Radymna oraz wręczenie zaświadczeń…

1 2 3 4 5 6 47