Ekologiczny Ogród Przydomowy – konkurs

Lokalna Grupa Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza do udziału w konkursie Ekologiczny Ogród Przydomowy Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem, wykonać dwa zdjęcia i przesłać je do 30 czerwca na adres: stowarzyszeniemilosnikowchlopic@interia.pl Wręczenie nagród odbędzie…

Warsztaty kulinarne MasterChef

Lokalna Grupa Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na cykl wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych warsztaty rękodzieła artystycznego cykl prelekcji zwiększających świadomość mieszkańców w zakresie ekologii i ochrony środowiska warsztaty kulinarne prowadzone przez uczestnika programu MasterChef Pawła Gradowskiego 13 czerwca, sala…

Nabór kandydatów na ławników

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu poinformował poinformował, że Rada Miasta Radymna może dokonać wyboru trzech ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu – w tym dwóch ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa…

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

11 czerwca 2019 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Transmisja:   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu…

1 2 3 4 5 6 7 89