Wakacje w naszym mieście

Po raz kolejny świetlica ,,Wzrastanie” w Radymnie realizowała swoje wakacyjne działania. W okresie od 17 lipca do 4 sierpnia placówka zorganizowała półkolonię dla dzieci w Szkole Podstawowej przy ul. Mickiewicza. Uczestnikami letniego wypoczynku była trzydziestoosobowa grupa dzieci i młodzieży z…

Nowe wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r. Wnioski można pobrać poniżej lub odebrać…

Dofinansowanie na przebudowę i wyposażenie MOK-u

Projekt „Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu ogólnego nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska…

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do 3 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa….

Wakacje w Bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie serdecznie zaprasza dzieci do udziału w zajęciach organizowanych podczas wakacji od 24 lipca do 4 sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11.00 – 13.00.  

1 2 3 4 5 6 7 54