Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Radymna przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radymna na lata 2016-2023”, uwzględniający uwagi Zespołu ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Uwagi do projektu można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym do 29 stycznia 2018 r. do…

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów

Od 1 lutego 2018 r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za odbiór opadów Dla nieruchomości zamieszkałych: 11,00 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie 17,00 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów gromadzonych nieselektywnie Jeśli nie zmieniły się…

Mobilna Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny – aplikację na urządzenia mobilne. W związku z tym osoby, które złożyły wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny do 31 grudnia 2017 r., a są zainteresowane otrzymaniem elektronicznej Karty,…

XL sesja Rady Miejskiej

18 stycznia 2018 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbyła się XL sesja Rady Miejskiej Transmisja: Proponowany porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Radymnie. Informacja…

1 2 3 4 5 6 7 62