Punkt potwierdzający profil zaufany

W naszym Urzędzie działa punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS), dzięki której można załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego…

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Radymnie środa, czwartek: 8.00 – 12.00 Urząd Miasta Radymna sala lustrzana (wejście od strony hali sportowej) ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno Powiat Jarosławski realizuje od 1 stycznia 2016 r. zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy…

Wyłożenie do wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Burmistrz Miasta Radymna zawiadamia o wyłożeniu do wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radymna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu planu gospodarski niskoemisyjnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany dla Miasta Radymna jest dokumentem strategicznym, obejmującym działania, które mogą…

XV sesja Rady Miejskiej

30 grudnia 2015 r., o godz. 10.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta odbyła się XV sesja Rady Miejskiej Transmisja:   Proponowany porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Radymnie….

Rozbiórka nielegalnych pomostów

Burmistrz Miasta Radymna, działając we współpracy z Okręgiem PZW w Przemyślu, informuje, iż w grudniu przeprowadzone zostaną prace związane z likwidacją trzciny wraz z profilowaniem brzegu zbiornika wodnego ZEK, na odcinku od plaży przy ul. Narutowicza do plaży przy ul. Budowlanych. Mając…

Spotkanie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący Zarządów Osiedli zapraszają wszystkich Mieszkańców na spotkanie dotyczące: sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny mieszkaniowe Radymno Zachód”, obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Mickiewicza, drogą krajową nr 94 oraz magistralą kolejową Kraków Główny- Medyka, dróg należących do miasta. Spotkanie odbędzie…

1 43 44 45 46 47 48 49 65