Misterium Bożonarodzeniowe „Pokój i nadzieja”

Widowiska Bożonarodzeniowe organizowane przez świetlicę „Wzrastanie” od wielu lat wpisane są do kalendarza uroczystości Miejskiego Ośrodka Kultury. Tegoroczne Misterium odbyło się w roku jubileuszu 25-lecia dzieła „Wzrastania”. W niedzielę 31 stycznia 2016 o godz. 15.00, w sali widowiskowej MOK odbył…

Nabór wniosków – dotacja na realizację inicjatyw społecznych

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2000 zł do 5 000 zł na realizację inicjatyw…

XVI sesja Rady Miejskiej

29 stycznia 2016 r., o godz. 13.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej   Proponowany porządek obrad – część zwyczajna sesji: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w…

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

Miasto Radymno zamierza w 2016 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Radymna. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie 100% kosztów kwalifikowanych, w tym…

Ankieta dotycząca diagnozy problemów w Radymnie

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Radymna do wypełnienia ankiety dotyczącej diagnozy problemów w naszym mieście, w ramach przygotowania do procesu rewitalizacji (jeżeli wypełnili już Państwo ankietę w wersji papierowej, prosimy nie wypełniać jej drugi raz). Ładowanie…

1 48 49 50 51 52 53 54 72