XLIII sesja Rady Miejskiej

25 kwietnia 2018 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej Transmisja:   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Informacja Przewodniczącego…

Oferta na realizację zadania publicznego – tryb pozakonkursowy

Do Urzędu Miasta wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na rzecz szkolenia w zakresie sportów wodnych Tytuł zadania publicznego: „Pozyskiwanie sprzętu wodnego” Oferent: Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „ZEK Radymno” Termin…

1 3 4 5 6 7 8 9 70