Odśnieżanie chodnika – obowiązek właściciela nieruchomości

Przypominamy, że za bezpieczny dla użytkowników stan chodnika – przylegającego bezpośrednio do nieruchomości – odpowiada jej właściciel lub zarządca. Odśnieżanie chodników jest zatem obowiązkiem zarządcy lub właściciela nieruchomości. Śnieg można zgarnąć na krawędź chodnika tak, aby nie przeszkadzał przechodniom. Nie…

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021

Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny – Gminny Komisarz Spisowy w Radymnie – ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP…

Quiz dla dzieci i młodzieży nt. działalności LGD

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z Gmin i Miast wchodzących w skład LGD tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasto Radymno do udziału w Quizie on-line nt. działalności LGD….

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym Seniorom. Niech zawsze towarzyszy Wam radość, a zdrowie sprzyja. Każdy dzień niech rozświetla obecność Waszych Wnuczek i Wnuczków, a Wasza mądrość, doświadczenie i troska niech będą dla nich…

Terminy składania wniosków o 500+

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego…

Stawki podatków w 2021 r.

Podatek rolny Wylicza się go na podstawie średniej ceny skupu żyta, która w tym roku jest wyższa niż w roku ubiegłym. Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu…

1 3 4 5 6 7 8 9 141