Artystyczne Warsztaty Bożonarodzeniowe

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie zapraszają na Artystyczne Warsztaty Bożonarodzeniowe warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat odbędą się 13 grudnia o godz. 16.00 (tworzenie ozdób choinkowych; koszt 10 zł), warsztaty dla młodzieży i…

II sesja Rady Miejskiej

29 listopada 2018 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbyła się II sesja Rady Miejskiej Transmisja:   Proponowany porządek obrad sesji: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji….

I sesja Rady Miejskiej

22 listopada odbyła się I sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Obrady prowadził najstarszy z Radnych, pan Zygmunt Marciak. Nowo wybrani Radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożył także nasz nowo wybrany burmistrz, Mieczysław Piziurny, który podziękował Mieszkańcom…

I sesja Rady Miejskiej

22 listopada 2018 r., o godz. 10.00, w Sali Narad Urzędu Miasta odbyła się I sesja Rady Miejskiej Transmisja:   Do pobrania: postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin załącznik do postanowienia

Szkolenie z dofinansowania na działalność gospodarczą

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że w poniedziałek 26 listopada 2018 r. o godz. 13.30 w Sali Narad Urzędu Miasta Radymna odbędzie się szkolenie dot. sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia na podejmowanie oraz…

1 3 4 5 6 7 8 9 79