Przetarg na użyczenie działek

  Miasto Radymno ogłasza przetarg na użyczenie działek 2627, 2628 oraz części działek 334/23, 2650/10, 2650/11 o pow. 1,7013 ha   Szczegóły przetargu: warunki przetargu obowiązki biorącego w użyczenie – projekt umowy – załącznik nr 3 mapa z oznaczeniem terenów będących przedmiotem…

Nabór kandydatów na ławników sądowych

Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu pismem z dnia 19.05.2015 r.  Nr Prez.Adm.I-0150-2/15 poinformował, że na kadencję 2016-2019 Rada Miejska w Radymnie może dokonać wyboru 4 ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu – w tym 2 ławników do orzekania w sprawach…

1 71 72 73 74 75 76 77 83