XVI sesja Rady Miejskiej

29 stycznia 2016 r., o godz. 13.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej   Proponowany porządek obrad – część zwyczajna sesji: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w…

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

Miasto Radymno zamierza w 2016 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Radymna. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie 100% kosztów kwalifikowanych, w tym…

Ankieta dotycząca diagnozy problemów w Radymnie

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Radymna do wypełnienia ankiety dotyczącej diagnozy problemów w naszym mieście, w ramach przygotowania do procesu rewitalizacji (jeżeli wypełnili już Państwo ankietę w wersji papierowej, prosimy nie wypełniać jej drugi raz). Ładowanie…

Rozstrzygnięcie konkursów ofert

31 grudnia 2015 r. zostały rozstrzygnięte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.   w zakresie oświaty i wychowania: „dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych” Rodzaj zadania: zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej…

Orszak Trzech Króli

W tym roku Radymno po raz pierwszy dołączyło do ponad 400 miejscowości w Polsce i na świecie, które 6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego, organizują Orszak Trzech Króli. Radymniańscy trzej królowie wyruszyli spod kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z ul….

1 90 91 92 93 94 95 96 113