INFO 24:
Biuletyn Informacji Publicznej Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Dziennik Ustaw
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

- widok_z_kamerki_zek_baner.jpg

Znajdujesz się w: Start / Miasto / Honorowi Obywatele Miasta
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Parafia Radymno
Honorowi Obywatele Miasta
 

30 grudnia 1993 roku Rada Miejska w Radymnie przyjęła uchwałę Nr 53/XV/93 w sprawie ustanowienia tytułu "HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA RADYMNA"  oraz zasad jego nadawania.

   Działając na podstawie art.18, ust.2, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zmianami/ Rada Miejska w Radymnie p o s t a n a w i a:

§ 1

 Kierując sie potrzebą utrwalania w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń nazwisk ludzi, których pełne zasługi, życie i praca sprawiły, że Radymno szczyci się swoim związkiem z nimi, ustanawia się tytuł HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA RADYMNA.

§ 2

 Ustala się Zasady nadawania "HONOROWEGO OBYWATELA" w brzmieniu ustanawiającym zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

 w Radymnie

/-/ Marek Lechowicz

 

Na podstawie tej uchwały do tej pory nadano 4 tytuły Honorowego Obywatela Miasta Radymna. Otrzymali je:

1. Ks. Prałat Ludwik Dyszyński - uchwałą Nr 54/XV/93 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 30 grudnia 1993 r.

2. Lek. med. Władysław Siara - uchwałą Nr 55/XV/93 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 30 grudnia 1993 r.

3. Pani Helena Pawełek - uchwałą Nr 163/XXI/2005 Rady Miejskiej  w Radymnie z dnia 25 kwietnia 2005 r.

4. Ks Prałat Kazimierz Golenia - uchwałą Nr 235/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 26 listopada 2009 r.

 

Ksiądz Prałat Ludwik Dyszyński ur. 05. 06. 1908r. w Tuligłowach k/Pruchnika, syn Wincentego i Cecylii, uczęszczał do gimnazjum w Rzeszowie i Jarosławiu. W latach 1932 - 1937 kontynuował naukę na studiach teologicznych w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 czerwca 1937r. w Przemyślu.Pracę duszpasterską rozpoczął w 1937r. jako wikariusz w Dylągowej. W  1939r. przeniesiony do Żurawicy pełni obowiązki wikariusza jak i  administratora parafii. W latach 1942 - 1935 pracował jako proboszcz w Tarnawie Górnej a kolejne 2 lata w Zagórzu i Sanoku będąc wik- dyszynski.jpgariuszem i katechetą w liceum w Zagórzu. W 1947r. wraca do Tarnawy Górnej, skąd w 1959r. przybywa na probostwo radymniańskie gdzie pełni funkcje spowiednika, celebransa, kaznodziei, nauczyciela i wizytatora nauki religii. W 1960r. mianowany Wicedziekanem Dekanatu Radymniańskiego jest doradcą i  bliskim współpracownikiem biskupa diecezjalnego.
 Ksiądz Prałat po objęciu urzędu proboszcza parafii św. Wawrzyńca prowadził kontynuację remontu kapitalnego kościoła a w szczególności odwodnienia murów, wykonania tynków zewnętrznych i renowacji dachów. zadbał o usprawnienie nagłośnienia kościoła jak również zakup 3 dzwonów: Wawrzyńca, Marii i Mikołaja - nazwanych imionami patronów tutejszej parafii.
 W latach osiemdziesiątych buduje kosciół w Zadąbrowiu jak również Dom katechetyczny w Radymnie. Od 2. 09. 1985r. jest rónież
Kanonikiem Kapituły Kolegiackiej w Jarosławiu.  Po przejściu na emeryturę 1 lipca 1988 roku zostaje w parafii jako rezydent. Ks. Prałat zmarł 10 lipca 2004 roku i został pochowany na Cmentarzu Nowym w Radymnie. (opracowano na podstawie: http://www.przemyska.pl/duszp/start.php?go=zmarli&id=47)

 

 

 

 Lekarz medycyny Władysław Siara (na fot. niżej podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej,na której otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Radymna) - urodzony 22. 09. 1912r.w Cieszacinie Wielkim gmina Pawłosiów, syn Jana i Marii. W  1937r. ukończył wydział lekarski na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Kampanię wrześniową przechodził początkowo w 17 Pułku Piechoty w Rzeszowie, później w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz w  szpitalu wojskowym we Lwowie. W okresie od października 1939r. do września 1939r. odbywał przeszkolenie w Centrum Wyszkolenia sanitarnego w Warszawie. Z chwilą wkroczenia - siaraprzew.jpgRosjan do Lwowa w obawie przed wcieleniem do wojska bolszewickiego wrócił do Jarosławia i podjął pracę w tutejszym szpitalu. Brał udział w  ruchu oporu, był żołnierzem ZWZ, BCH, AK. Leczył partyzantów, pomagał w akcjach odbijania rannych partyzantów, leczył żołnierzy wszelkich formacji m. in. dowódcę rosyjskiego oddziału partyzanckiego. Wraz z doktorem Izdebskim na oddziale zakaźnym szpitala w Jarosławiu leczył rannych żołnierzy podziemia. Po wyzwoleniu Jarosławia wstąpił do I Armii WP, uczestniczył w walkach przez Warszawę aż po Berlin. Wielokrotnie dekorowany odznaczeniami wojskowymi oraz resortowymi. Zdemobilizowany 15. 10. 1945r. wrócił do Jarosławia gdzie podjął pracę w miejscowym szpitalu na oddziałach chirurgicznym i położniczym. W 1947r. przeniósł się do Radymna, gdzie pełnił obowiązki ginekologa, chirurga, lekarza ogólnego jako jedyny lekarz na tym terenie. Taka sytuacja trwała do roku 1965. W  latach 50-tych nadzorował budowę Przychodni w Radymnie. Przez wiele lat był jej kierownikiem. Sprawował również funkcje radnego w okresie gdy Radymno było miastem powiatowym. W dniu 30. 06. 1992r. w wieku 80 lat przeszedł na zasłużoną emeryturę.

 

 

Helena Pawełek urodziła się 5 marca 1940 roku w Manasterzu. Prace w Szkole Podstawowej w Radymnie rozpoczęła 1.09.1968 roku jako nauczyciel wychowania muzycznego. Od 1 września 1985 do 31 sierpnia 1990 roku pełniła funkcję dyrektora. 1.09.1991 roku przeszła na emeryturę. Oprócz pracy nauczyciela i dyrektora od początku zajmowała się działalnością kulturalną w szkole, a także organizowała od strony artystycznej pracę przy przygotowywaniu imprez w miejskich instytucjach kultury. Swoją wieloletnią pracą z dziećmi i młodzieżą przyczyniła się do rozwoju zainteresowań muzycznych młodych ludzi, rozbudziła w nich  potrzebę obcowania z kulturą i pozytywnego spędzania wolnego czasu. Udziałem w licznych konkursach i przegladach chórów i zespołów wokalnych reprezentowała wraz z radymniańską młodzieżą nasze miasto w regionie, w kraju, a również poza jego granicami.
Była twórcą i wieloletnim dyrygentem Chóru szkolnego w Szkole Podstawowej w Radymnie (1968-1991) oraz Chóru przy Liceum Ogólnokształcącym w Radymnie (1978-1991), z którymi zdobywała liczne nagrody na przeglądach chórów szkolnych. W 1979 roku zorganizowała i prowadziła (społecznie) przez długie lata Zespół Muzyki Dawnej "Capella AntiQua" działający przy MOK w Radymnie. Zespół ten był dziewięciokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Przeglądu Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" w Kaliszu, a w 1983 roku zajął tam I miejsce. Duży wkład wniosła w przygotowanie zespołu wokalnego "AKORD" działającego od 1984 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Radymnie. Zerspół ten był wielokrotnym laureatem wielu ogólnopolskich przeglądów,a do najważniejszych sukcesów należy zdobycie Grand Prix i "Złotej Jodły" na Festiwalu Młodzieży Szkolnej w Kielcach w 1985 roku oraz zdobycie "Złotego Kolibra" i dwóch "Srebrnych Kolibrów" na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Latynoskiej w Łodzi w latach 1987-1989. Pani Helena Pawełek była też wspołzałożycielem  powstałego w 2001 roku chóru parafialnego "Cantilena" uświetniającego swoimi występami uroczystości na terenie Miasta Radymno ale też występującego w wielu miejscach regionu i kraju. Chór prowadzony przez Panią Helenę zdobył I miejsce na konkursie kolęd w Kolbuszowej w 2002 roku oraz I miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Religijnych w 2003 r. w Rzeszowie.  Helena Pawełek zmarła 30 stycznia 2007 roku i została na Cmentarzu Starym w Radymnie.(opracowano na podstawie wniosku komisji doraźnej Rady Miejskiej w Radymnie opiniującej wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radymno)

 

 

Ksiądz Prałat Kazimierz Golenia (na zdjęciu podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w grudniu 2009r.)urodził się 10.12.1936 roku w Rakszawie. Większość swojej pracy duszpasterskiej prowadził na terenie Radymna, najpierw w latach 1969-1973 jako wikariusz, a od 1988 do 2006 jako proboszcz. W 1993 roku mianowany przez  biskupa ordynariusza Diecezji Przemyskiej Dziekanem Dekanatu Radymno I. Tę zaszczytną funkcję sprawował do 2006 roku, do chwili przejścia na emeryturę. Za swoją aktywna pracę i duże zaangażowanie został mianowany Prałatem.
- kazimierz_golenia3.jpgZarządzając przez 22 lata radymniańska parafią podjął ścisłą współpracę z parafianami, która zaowocowała powstaniem wielu struktur działających do chwili obecnej. Był współzałożycielem chóru parafialnego "Cantilena" oraz przyczynił sie do powstania przedszkola parafialnego. Dokonał wraz z parafianami przy współudziale samorządu miejskiego wielu potrzebnych prac remontowo-budowlanych w kościele i jego otoczeniu: odnowiono więźbę dachową i pokryto dach kościoła blachą miedzianą, odrestaurowano ołtarze oraz ambonę, odnowiono organy, osuszono fundamenty kościoła, ułożono nową kanalizację oraz wyłożono kostką dziedziniec kościoła, urządzono nowy wystrój otoczenia kościoła, wybudowano nowe ogrodzenie dziedzińca, wybudowano parking przy kościele, zelektryfikowano dzwony kościelne. We współpracy z Urzędem Miasta przygotowano działkę pod budowę nowego kościoła.

Witold Pawlik
Nowy numer rachunku bankowego
Gospodarka odpadami - informacje dla mieszkańców
Rejestracja działalności gospodarczej
Start
Mapa serwisu
Foto galeria
Baza firm
Mapa dojazdu
Kontakt
Statystyki
Licznik odwiedzin:
0536570
Dzisiaj:
273
Gości on-line:
5
Twoje IP:
83.9.17.131
Urząd Miasta Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, pow. jarosławski, woj. podkarpackietel.: 16 628 24 17, email: radymno@radymno.pl, http://www.radymno.pl NIP: 792-10-67-333
Nr konta: Bank Pekao SA I oddział w Radymnie 68 1240 2601 1111 0010 6120 4420
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI