INFO 24:
Biuletyn Informacji Publicznej Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Dziennik Ustaw
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

- widok_z_kamerki_zek_baner.jpg

Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Parafia Radymno
Zasady korzystania z zalewu ZEK i terenów przyległych
 

 

ZASADY WSPÓŁUŻYTKOWANIA ZALEWU „ZEK” ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH

 

Zbiór Zasad współużytkowania zalewu ZEK oraz terenów przyległych ma na celu uporządkowanie wszystkich aspektów związanych ze zgodnym współistnieniem podmiotów prawnych i osób fizycznych wykorzystujących ten teren dla celów rekreacyjnych, sportowych itp.

Dokument określa i porządkuje sprawy związane z utrzymaniem porządku i czystości, zasady zachowania się, wykonywania różnych czynności oraz wzajemnych relacji i zachowań pomiędzy użytkownikami terenu o różnych, często kolizyjnych, sposobach spędzania czasu na i nad wodą. Nakreśla też zasady obowiązujące w relacjach pomiędzy właścicielem – gospodarzem terenu - Miastem Radymno a zainteresowanymi podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi wykorzystującymi zalew ZEK i tereny przyległe dla celów rekreacyjnych.

Niniejszy dokument nie wyczerpuje wszystkich aspektów związanych z wykorzystaniem zalewu ZEK oraz przyległych terenów rekreacyjnych ani nie zastępuje obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Przyjęte Zasady współużytkowania zalewu ZEK oraz terenów przyległych mają moc obowiązującą dla wszystkich osób korzystających z zalewu.

 W dalszej części dokumentu zwrot „zalew ZEK oraz tereny przyległe”określane będą słowem „Zalew”.

 

I. Czystość, ład i porządek

1.1 Każdy podmiot dysponujący terenem nad Zalewem zobowiązany jest do zbiórki i usuwania śmieci i odpadów na własny koszt. Realizacja tego obowiązku odbywa się poprzez ustawienie pojemników na śmieci i spisanie umowy na ich wywózkę z podmiotem do tego upoważnionym. Obowiązek dbania o czystość dotyczy terenu całego Zalewu.

1.2 Burmistrz Miasta Radymno w porozumieniu z podmiotami użytkującymi Zalew 3 razy w roku organizuje akcję sprzątania terenu Zalewu a zebrane śmieci zostaną zebrane i wywiezione przez ZGKiM w Radymnie.

1.3 Obowiązek dbania o porządek dotyczy korzystających z zalewu wędkarzy w zakresie określonym niniejszym dokumentem oraz Regulaminem amatorskiego połowu ryb, który zobowiązuje do posprzątania stanowiska przed rozpoczęciem połowu i po jego zakończeniu oraz zabraniu śmieci i odpadów ze stanowiska.

 1.4 Zabronione jest używanie na terenie Zalewu środków chemicznych ochrony roślin oraz niszczenia szkodników.

1.5 Na terenie Zalewu zabronione są: mycie samochodów, używanie detergentów, kąpiel psów oraz inne zachowania mogące negatywnie wpływać na jego funkcje rekreacyjne i stan czystości.

 

II. Zasady użytkowania Zalewu


2.1 Zabronione jest wjeżdżanie samochodami i ich parkowanie na tereny inne niż do tego celu wyznaczone parkingi i miejsca do parkowania.

 2.2 Na terenie Zalewu zabronione jest hałasowanie oraz wykonywanie innych czynności mogących przeszkadzać czy utrudniać wypoczynek innym jego użytkownikom.

2.3 Wszelkie prace na terenie Zalewu a związane np. z naprawą dróg, poboczy czy jakiekolwiek inne wykonywane poza użytkowanym na podstawie odrębnej umowy lub własnym terenem podlegają obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia Burmistrzowi Miasta Radymno.

2.4 Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek prac mogących pogorszyć estetykę Zalewu.

2.5 Na budowę pomostów wędkarskich wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta Radymno. Pomosty powinny być wykonywane z materiałów i w sposób taki aby komponowały się z otoczeniem i zapewniających bezpieczeństwo ich użytkownikom.

Definiuje się dwa rodzaje pomostów:

a) wędkarski – pomost o wymiarach: szerokość (mierzona równolegle do linii brzegowej) do 3 m., długość – do 3 m. od brzegu ale nie więcej niż 1 m. poza linię trzcin,
b) żeglarski – pomost o wymiarach: szerokość (mierzona równolegle do linii brzegowej) do 10 m., długość – do 5 m. od brzegu.

Pomosty powinny być wyposażone w tablicę informacyjną zawierającą nadany numer, oznaczenie właściciela, informację o zakazie kąpieli i skoków do wody.

Pomosty żeglarskie powinny dodatkowo zostać wyposażone w sprzęt ratowniczy stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Pomosty nie posiadające oznaczeń lub będące w złym stanie technicznym oraz wybudowane bez wymaganego zezwolenia będą usuwane na koszt ich właścicieli przez Urząd Miasta Radymno.

Wszystkie wybudowane na terenie zalewu pomosty są OGÓLNODOSTĘPNE.

2.6 Zabronione jest używanie na terenie Zalewu pływającego sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi z wyjątkiem łodzi objętych zezwoleniem Burmistrza Miasta Radymno. Zezwolenie wydaje się na korzystanie z łodzi motorowych do celów ratowniczych (obsługa bezpieczeństwa) z zastrzeżeniem ich udostępniania do prowadzenia kontroli i patroli przez służby mundurowe oraz osoby działające w imieniu i z upoważnienia właściciela Zalewu – Burmistrza Miasta Radymno.

2.7 Zabronione jest używanie na terenie zalewu skuterów wodnych.

2.8 Zabronione jest ciągnięcie za obiektami pływającymi innych obiektów a w szczególności nart wodnych itp.

2.9 Zabroniona jest kąpiel na terenie całego Zalewu z wyjątkiem wyznaczonych i przystosowanych do tego celu kąpielisk z zastosowaniem się do postanowień obowiązujących na nich regulaminów.

2.10 Dokonujący połowu ryb z brzegu mają obowiązek utrzymywania odległości dla wyrzucanych zestawów połowowych:

a) do 30 m. od brzegu na terenie całego Zalewu z wyjątkiem przesmyku (przewężenie pomiędzy cyplem tzw. Harcerskim a brzegiem),
b) do 20 m. od brzegu na terenie przesmyku oraz w odległości do 20 m. od załamań brzegów w stronę otwartej wody na jego końcach.

2.11 Dokonujący połowu ryb z łodzi zobowiązani są do zachowania bezpiecznych odległości od kąpielisk oraz innych urządzeń zapewniając niekolizyjne korzystanie z wody przez innych jej użytkowników.

2.12 Wszystkie urządzenia pływające powinny być zarejestrowane, oznakowane i wyposażone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.13 Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Zalewu zobowiązane są do przestrzegania innych zasad i ograniczeń nie ujętych w niniejszym dokumencie a wynikających z przepisów prawa czy też z zamieszczanych na terenie Zalewu znaków, tablic informacyjnych oraz komunikatów na tablicach ogłoszeń.

Witold Pawlik
Nowy numer rachunku bankowego
Gospodarka odpadami - informacje dla mieszkańców
Rejestracja działalności gospodarczej
Start
Mapa serwisu
Foto galeria
Baza firm
Mapa dojazdu
Kontakt
Statystyki
Licznik odwiedzin:
0536570
Dzisiaj:
273
Gości on-line:
5
Twoje IP:
83.9.17.131
Urząd Miasta Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, pow. jarosławski, woj. podkarpackietel.: 16 628 24 17, email: radymno@radymno.pl, http://www.radymno.pl NIP: 792-10-67-333
Nr konta: Bank Pekao SA I oddział w Radymnie 68 1240 2601 1111 0010 6120 4420
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI