INFO 24:
Biuletyn Informacji Publicznej Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Dziennik Ustaw
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

- widok_z_kamerki_zek_baner.jpg

Znajdujesz się w: Start / Władze miasta / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Parafia Radymno
Sesje Rady Miasta
 

 

XLVII sesja Rady Miejskiej - 01.10.2014
XLVI sesja Rady Miejskiej - 10.09.2014
XLV sesja Rady Miejskiej - 27.08.2014
XLIV sesja Rady Miejskiej - 25.06.2014

XLIII sesja Rady Miejskiej - 26.05.2014

XLII sesja Rady Miejskiej - 30.04.2014

XLI sesja Rady Miejskiej - 26.03.2014

XL sesja Rady Miejskiej - 26.02.2014
XXXIX sesja Rady Miejskiej - 29.01.2014
XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej- 30.12.2013
XXXVII sesja Rady Miejskiej - 18.12.2013

XXXVI sesja Rady Miejskiej - 27.11.2013
XXXV sesja Rady Miejskiej - 29.10.2013

XXXIV sesja Rady Miejskiej - 24.09.2013
XXXIII sesja Rady Miejskiej - 30.07.2013
XXXII sesja Rady Miejskiej - 19.06.2013

XXXI sesja Rady Miejskiej - 22.05.2013
XXX sesja Rady Miejskiej - 30.04.2013
XXIX sesja Rady Miejskiej - 18.04.2013
XXVIII sesja Rady Miejskiej - 20.03.2013

XXVII sesja Rady Miejskiej - 27.02.2013

XXVI sesja Rady Miejskiej - 29.01.2013

XXV sesja Rady Miejskiej - 28.12.2012

XXIV sesja Rady Miejskiej - 19.12.2012

XXIII sesja Rady Miejskiej - 28.11.2012

XXII sesja Rady Miejskiej - 30.10.2012

XXI sesja Rady Miejskiej - 19.09.2012
XX sesja Rady Miejskiej - 22.08.2012
XIX sesja Rady Miejskiej - 27.06.2012
XVIII sesja Rady Miejskiej - 23.05.2012
XVII sesja Rady Miejskiej - 26.04.2012
XVI sesja Rady Miejskiej - 28.03.2012
XV sesja Rady Miejskiej - 16.02.2012
XIV sesja Rady Miejskiej - 25.01.2012
XIII sesja Rady Miejskiej - 29.12.2011
XII sesja Rady Miejskiej - 23.11.2011
XI sesja Rady Miejskiej - 12/18.10.2011
X sesja Rady Miejskiej - 29.07.2011
IX sesja Rady Miejskiej (uroczysta) - 18.07.2011
VIII sesja Rady Miejskiej - 29.06.2011
VII sesja Rady Miejskiej - 25.05.2011
VI sesja Rady Miejskiej - 29.04.2011

 

 

W piątek 31 października 2014 roku o godz.12:00 w sali narad Urzędu Miasta Radymno odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Radymnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Analiza i przyjęcie stawek za wode i ścieki
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2014 rok (Projekt 1)
7. Odpowiedzi na interpelacje
8. Wolne wnioski i zapytania radnych
9. Interpelacje radnych
10. Zakończenie obrad sesji

 

  (wróć na górę)

W środę 1 października odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad: 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Porządek obrad.
3.Informacja Burmistrza za okres międzysesyjny.
4.Informacja Burmistrza Miasta na temat stanu realizacji inwestycji zaplanowanych na 2014 wraz ze sposobami ich finansowania.
5.Analiza stanu dróg miejskich z uwzględnieniem planu finansowania utrzymania zimowego dróg.
6.Informacja Burmistrza o opłatach cmentarnych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radymna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ( Projekt )
8.Odpowiedzi na interpelacje.
9.Wolne wnioski i zapytania radnych.
10.Interpelacje radnych.
11.Zakończenie obrad sesji.

 

W środę 10 września odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Porządek obrad
3. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny
4. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2014 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
5. Informacja o stanie przygotowań samorządowych jednostek oświatowych do realizacji zadań związanych z rozpoczęciem roku szkolnego /dyrektorzy jednostek oświatowych/.
6. Przedstawienie regulaminu gospodarowania budżetem obywatelskim.
7. Informacja z realizacji poprzedniej Strategii Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Radymno.
8. Dyskusja
9. Odpowiedzi na interpelacje
10. Wolne wnioski i zapytania radnych
11. Interpelacje radnych
12. Zakończenie obrad sesji

 

 

 

 W środę 27 sierpnia odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej w Radymnie

 Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Porządek obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny
5. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2014 r.,o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
6. Informacja o stanie przygotowań samorządowych jednostek oświatowych do realizacji zadań związanych z rozpoczęciem roku szkolnego (dyrektorzy jednostek oświatowych).
7. Przedstawienie regulaminu gospodarowania budżetem obywatelskim.
8. Informacja z realizacji poprzedniej Strategi Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Radymno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2014 r. (Projekt 1).
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2014 r. (Projekt 2).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Radymno (Projekt 4).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu (Projekt 5)..
14. Dyskusja.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wolne wnioski i zapytania radnych.
17. Interpelacje radnych.
18. Zakończenie obrad sesji.

 Z porządku obrad wykreślono punkty 58

Protokół Nr XLV/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

 

W środę 25 czerwca odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Porządek obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny
5. Informacja Kierownika ZGKiM o funkcjonowaniu gospodarki wodno ściekowej w I półroczu oraz o realizacji zadań zleconych przez Miasto Radymno
5a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2014 rok (Projekt 5)
5b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2014 rok (Projekt 6)
5c. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. (Projekt 3)
5d. Podjęcie uchwaly w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Projekt 4)
5e. Projekt uchwały w sprawie potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji w części budżetu Miasta Radymno - budżetu obywatelskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radymno za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (Projekt 1)
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2013 rok
2)Sprawozdanie finansowe Miasta Radymno za rok 2013
3) Informacja o stanie mienia Miasta Radymno
4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2013 rok
5) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok
6) Dyskusja
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radymno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Radymno za 2013 rok (Projekt 2)
1) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za wykonanie budżetu w 2013 roku
2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radymnie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za wykonanie budżetu za 2013 rok
8. Dyskusja
9. Odpowiedzi na interpelacje
10. Wolne wnioski i zapytania radnych
11. Interpelacje radnych
12. Zakończenie obrad sesji

 Protokół Nr XLIV/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

 

 W poniedziałek 26 maja 2014 r. odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Analiza stanu dróg miejskich
6. Ocena stanu przygotowania kąpieliska w Radymnie i zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie miasta
7. Analiza działań skierowanych na partnerstwo gospodarcze w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020
8. Ocena zasobów Pomocy Społeczne za 2013 rok
9. Dyskusja. 
10. Odpowiedzi na interpelacje. 
11. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
12. Interpelacje radnych. 
13. Zakończenie obrad sesji.

 

W środę 30 kwietnia 2014 r.  odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Radymnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
 Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja Kierownika ZGKiM o funkcjonowaniu gospodarki wodno-ściekowej oraz realizacji zadań zleconych przez Miasto Radymno.
6. Poprawa estetyki i czystości Miasta Radymno
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta w 2014 r (Projekt 1)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta w 2014 r. (Projekt 2)
9. Dyskusja. 
10. Odpowiedzi na interpelacje. 
11. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
12. Interpelacje radnych. 
13.
 Zakończenie obrad sesji.

Na sesji przyjęto uchwaly: Nr 215/XLII/2014  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2014 r.(1) Nr 216/XLII/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2014 r.(2)

 

 

W środę 26 marca 2014 r. odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Radymnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2
 Porządek obrad.
3. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profiaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2013 rok.
6. Informacja Komendanta Komisariatu Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta 
7. Informacja o stanie realizowanych inwestycji w Mieście Radymno. 
8. Informacja o gospodarce śmieciowej w mieście z uwzględnieniem założeń przetargu do wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne
9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok. (Projekt 1)
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno. (Projekt 2)
11. Dyskusja
12. Odpowiedzi na interpelacje. 
13. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
14. Interpelacje radnych. 
15. Zakończenie obrad sesji. 

 

Protokół Nr XLI/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

(wróć na górę)

W środę 26 lutego 2014 roku odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja Burmistrza za okres międzysesyjny.
5. .
6. 
7. Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym (sprzedaz mieszkań).
8. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (Projekt 1)
9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Wrzesnia 1939 r w Radymnie.(Projekt 2)
10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu.(Projekt 3)
11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym (Projekt 4)
12.Dyskusja.
13.Odpowiedzi na interpelacje.
14.Wolne wnioski i zapytania radnych.
15.Interpelacje radnych.
16.Zakończenie obrad sesji.

 Protokół Nr XL/2014 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie

(wróć na górę)

W środę 29 stycznia 2014 roku odbyła sie XXXIX sesja Rady Miejskiej w Radymnie 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
 Porządek obrad.
3. 
Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej w Radymnie na 2014 rok.
6. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej w Radymnie na 2014 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2014 rok. (Projekt 1)
8. Dyskusja. 
9. Odpowiedzi na interpelacje. 
10. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
11. Interpelacje radnych. 
12. Zakończenie obrad sesji.

 Protokół Nr XXXIX/2014 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie

(wróć na górę)

 W poniedziałek 30 grudnia 2013 roku odbyła się XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radymnie

 Protokół Nr XXXVIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie

 

W środę 18 grudnia 2013 roku odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Radymnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
 Porządek obrad.
3. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2014 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno
8. Dyskusja. 
9. Odpowiedzi na interpelacje. 
10. Wolne wnioski i zapytania radnych. 
11. Interpelacje radnych. 
12. Zakończenie obrad sesji.

 Protokół Nr XXXVII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie

  (wróć na górę)

27 listopada 2013 r. odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
6. Informacja dotycząca ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna do naliczenia podatku leśnego na 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok (Projekt 2).
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publiczne j.
10. Dyskusja.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapytania radnych.
13. Interpelacje radnych.
14. Zakończenie obrad sesji.

 Na sesji przyjęto uchwały: Nr 195/XXXVI/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014Nr 196/XXXVI/2013 w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.,  Nr 197/XXXVI/2013  w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Protokół Nr XXXVI/2013 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie

 

 

29 października 2013 r. odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. 
Porządek obrad.
3. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie miasta/ Dyrektor NZOZ "Ars Medica"
5a. Udzielenie głosu mieszkańcom Radymna w sprawie przeniesienia szkoły podstawowej do budynku przy ul. Mickiewicza.
6. Informacja Burmistrza Miasta o stanie mienia komunalnego.
7. Analiza stanu dróg miejskich z uwzględnieniem planu finansowania utrzymania zimowego dróg.
8. Podjęcie uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (Projekt 5)
9. Podjęcie uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (Projekt 6)
10.Podjęcie uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (Projekt 7)
11.Podjęcie uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (Projekt 8)
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwaly Nr 128/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno (Projekt 9)
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Radymno (Projekt 1)
14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Radymno (Projekt 2)
15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt 3)
16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Miasta Radymno (Projekt 4)
17.Dyskusja
18.Odpowiedzi na interpelacje
19.Wolne wnioski i zapytania radnych
20.Interpelacje radnych
21.Zakończenie obrad sesji

 Na sesji przyjęto uchwały: Nr 186/XXXV/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (zwiększenie wydatków na oświatę i wychowanie o kwotę 194 735zł). Nr 187/XXXV/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (przeniesienie środków w kwocie 4 050zł w związku z programem POKL "Czas na aktywność w gminie miejskiej Radymno". Nr 188/XXXV/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (zwiększenie dotacji z WFOŚIGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego o kwotę 26 000zł).   Nr 189/XXXV/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (przesunięcie środków w kwocie 44 590 zl z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej). Nr 190/XXXV/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno.   Nr 191/XXXV/2013 w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Radymno. (remont odcinka drogi prowadzącej do wsi Łazy).   Nr 192/XXXV/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta RadymnoNr 193/XXXV/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr 194/XXXV/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radymno. (zmiana zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - ograniczenie liczby worków/pojemników). 

Protokół Nr XXXV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie

  (wróć na górę)

24 września 2013 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
 Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja o stanie przygotowań samorządowych jednostek oświatowych do realizacji zadań związanych z rozpoczęciem roku szkolnego
6. Informacja z wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2013 r.
7. Informacja Burmistrza Miasta na temat stanu realizacji inwestycji zaplanowanych na 2013 rok wraz ze sposobami ich finansowania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r.(Projekt 3). 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 r. (Projekt 4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2013 r. (Projekt 5).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprztargowym (Projekt 1)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu (Projekt 2). 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Projekt 6).
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz okreslenia kryteriów przyznania dopłaty (Projekt 7).
15. Dyskusja.
16. Odpowiedzi na interpelacje
17. Wolne wnioski i zapytania radnych.
18. Interpelacje radnych.
19. Zakończenie obrad sesji.

 Na sesji przyjęto uchwały:  Nr 178/XXXIV/2013 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 rok (zwiększenie dochodów o kwotę 39.923 zl i wydatków - m.in. na dokończenie budowy trybun wraz zadaszeniem), Nr 179/XXXIV/2013 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 15-stu lat w trybie bezprzetargowym,  Nr 180/XXXIV/2013 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu, Nr 181/XXXIV/2013 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r.,(dotacja15.000 zł  z WFOŚiGW dla OSP Radymno na zakup specjalistycznego sprzętu), Nr 182/XXXIV/2013 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10-ciu lat w trybie bezprzetargowym (nieruchomości przeznaczone na rodzinne ogrody działkowe),  Nr 183/XXXIV/2013 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetarguNr 184/XXXIV/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (uchwała wprowadzająca od 1 stycznia 2014 roku zmniejszone opłaty za odbiór odpadów komunalnych; 11 zł/osoba/miesiąc - za odpady zbierane nieselektywnie i 7 zł/osoba/miesiąc - za selektywną zbiórkę odpadów), Nr 185/XXXIV/2013 w sprawie  ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia kryteriów przyznania dopłaty (uchwała wprowadzająca od 1 stycznia 2014 r mozliwość ubiegania się o uzyskanie dopłaty do kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości 6 zł na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinach wielodzietnych).

Protokół Nr XXXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie

  (wróć na górę)

30 lipca 2013 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5a. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (Projekt 3)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (Projekt 1)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 201 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno (Projekt 2)
7. Dyskusja.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
10. Interpelacje radnych.
11. Zakończenie obrad sesji.

 Do porządku obrad wprowadzono punkt 5a  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. dotyczący zwiększenia środków na budowe trybun na stadionie miejskim, w związku z rzostrzygnięciem przetargu. Uchwała nie została przyjęta. Na sesji przyjęto uchwały: Nr 176/XXXII/2013 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 rokNr 177/XXXII/2013 w sprawie  zmiany uchwały Nr 128/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno, obie uchwały dotyczą zmniejszenia wydatków na Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w związku z przesunięciem realizacji tego projektu na 2014 rok.

 

Protokół Nr XXXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie

   (wróć na górę)

19 czerwca 2013 r. odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Analiza stanu dróg miejskich.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 rok (Projekt 1)
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radymno na 2013 rok (Projekt 2)
7a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2013 rok. (Projekt 3) - wprowadzony na sesji
7b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wratości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta w budżecie na 2013 rok
(Projekt 9) - wprowadzony na sesji
7c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości w trybie bezprzetargowym
(Projekt 10) - wprowadzony na sesji
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Miasto Radymno wsparcia przyznanego przez Rzeszowska Agencję Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Rzeszowie, spółdzielni Socjalnej „EUPHORIA” z siedzibą w Zadąbrowiu, w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Projekt 3)  - punkt wykreślony
8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Radymnie dotyczących realizacji projektu "Samorządowe Spółdzielnie Socjalne - miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych" (Projekt 11) - wprowadzony na sesji
9. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno (Projekt 4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Radymno - "ZŁOTA GÓRA I" (Projekt 5).
11. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radymno za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. (Projekt 6)
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2012 rok
2) Sprawozdanie finansowe Miasta Radymno za rok 2012.
3) Informacja o stanie mienia Miasta Radymno.
4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radymno.
5) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok.
6) Dyskusja.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radymno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Radymno za 2012r. (Projekt 7)
1) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za wykonanie budżetu w 2012r.
2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymno o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za 2012 rok.
13. Dyskusja
14. Odpowiedzi na interpelacje
15. Wolne wnioski i zapytania radnych
16. Interpelacje radnych.
17. Zakończenie obrad sesji.


W czasie sesji przyjęto uchwały: Nr 167/XXXII/2013 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r.(zwiększenie dochodów i wydatków na kwotę 43.000 zł,  Nr 168/XXXII/2013 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (zwiększenie dochodów i wydatków w dziale Pomoc społeczna o kwotę 6500 zł),  

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie

  (wróć na górę)

22 maja 2013 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
4a. Wystąpienie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Matusiewicza
5. Przedstawienie planu gospodarowania zasobami komunalnymi
6. Ocena stanu przygotowania kapieliska w Radymnie i zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie miasta
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 rok (Projekt 1)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 rok (Projekt 2)
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ulica Lwowska" w Radymnie (Projekt 3)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej (Projekt 4)
11. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Radymno a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Miasta Radymno (Projekt 5).
11a. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na niodpłatne nabycie nieruchomości (Projekt 6).
12. Analiza stanu oświaty stopnia podstawowego i gimnazjalnego w aspekcie demografii i finansowania jej w porównaniu z latami 2009-2012.
13. Dyskusja
14. Odpowiedzi na interpelacje
15. Wolne wnioski i zapytania radnych
16. Interpelacje radnych.
17. Zakończenie obrad sesji.

Na sesji przyjęto Uchwałę Nr 162/XXXI/2013 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r.(wprowadzenie do budżetu miasta kwoty 374 tys. zł z przeznaczeniem na zakup samochotu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radymnie w związku z otrzymaną dotacją z WFOSiGW), uchwałę  Nr 163/XXXI/2013 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 8.080 zł), uchwałę Nr 164/XXXI/2013 w sprawie  wyrazenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej, uchwałę  Nr 165/XXXI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Radymno a Gminą Miejską Przemyśl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzacymi z terenu miasta Radymno, uchwałę Nr 166/XXXI/2013 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 Protokół Nr XXXI/2013 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie

  (wróć na górę)

30 kwietnia 2013 r. o godz. 13:00 w sali Domu Bankietowego "ANMAR" odbyła się XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radymnie.

W sesji uczestniczyli m.in. Jerzy Batycki - Starosta Jarosławski, Wiesław Pirożek - Burmistrz Miasta Radymno, Leszek Szczybyło - Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego, Zofia Karwańska i Marek Puzio - członkowie Zarządu Powiatu Jarosławskiego, Tadeusz Zając - radny Rady Powiatu Jaroslawskiego.

W trakcie sesji Przewodniczący rady Miejskiej w Radymnie Karol Janowski złozył podziękowanie władzom powiatu jarosławskiego za nieodplatne przekazanie budynku przy ulicy Mickiewicza 4 na rzecz Miasta Radymno.

 

Protokół Nr XXX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie

 (wróć na górę)

18 kwietnia 2013 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Radymnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza za okres międzysesyjny.
5. Informacja Kierownika ZGKiM o funkcjonowaniu gospodarki wodno-ściekowej oraz o realizacji zadań zleconych przez Miasto Radymno.
6. Poprawa estetyki i czystości miasta Radymno.
6a. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno
6b. Projekt uchwały w sprawie powołania przez Miasto Radymno oraz Gminę Orły i Gminę Stubno spółdzielni socjalnej
7. Dyskusja.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
10. Interpelacje radnych.
11. Zakończenie obrad sesji.

Do porządku obrad wprowadzono dodatkowe punkty 6a i 6b. W trakcie sesji podjęto uchwały: Nr 160/XXIX/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno, Nr 161/XXIX/2013 w sprawie powołania przez Miasto Radymno oraz Gminę Orły i Gminę Stubno spółdzielni socjalnej,

Protokół Nr XXIX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie

(wróć na górę)

 

20 marca2013 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Porządek obrad.
2a. Wystąpienie radnych Powiatu Jarosławskiego
3.
Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
4. Informacja Burmistrza za okres międzysesyjny.
5. Sprawozdanie z wykonania Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2012 rok.
6. Informacja Komendanta Komisariatu policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
7. Informacja o stanie realizowanych inwestycji w mieście Radymno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 145/XXVII/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r. (Projekt 1)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013r.(Projekt 2)
10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013r.(Projekt 3)
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno(Projekt 4)
11a. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczacego przejęcia do realizacji przez Miasto Radymno zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców Gminy Orły opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radymnie.
11b. Informacja o szczególnie trudnym piątku z uwagi na warunki atmosferyczne
12
.Dyskusja.
13.Odpowiedzi na interpelacje.
14.Wolne wnioski i zapytania radnych.
15.Interpelacje radnych.
16.Zakończenie obrad sesji.

Do porządku obrad wprowdzono dodatkowe punkty: punkt 2a "Wystąpienie radnych Powiatu Jarosławskiego", punkt 11a "Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczacego przejęcia do realizacji przez Miasto Radymno zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców Gminy Orły opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radymnie" oraz punkt 11b "Informacja o szczególnie trudnym piątku z uwagi na warunki atmosferyczne".

W trakcie sesji podjęto uchwały: Nr 155/XXVIII/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 145/XXVII/2013 z dnia 27 lutego 2013 w sprawie uchwalenia wprowadzenia zmian w budżecie na 2013 r., Nr 156/XXVIII/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r., Nr 157/XXVIII/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r., Nr 158/XXVIII/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XXIV/2013 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno., Nr 159/XXVIII/2013 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia do realizacji przez Miasto Radymno zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców Gminy Orły opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radymnie.

Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Radymnie w Biuletynie Informacji Publicznej

(wróć na górę)

27 lutego 2013 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja Dyrektora MOK na temat realizacji planu pracy za 2012 rok oraz plany na 2013 r.
6. Informacja o wspólpracy Miasta Radymno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7. Podjęcie uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (Projekt 1)
8. Podjęcie uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (Projekt 2)
9. Podjęcie uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (Projekt 3)
10.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Rade Miasta w budżecie na 2013 rok (Projekt 4)
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwaly Nr 128/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno (Projekt 5)
12.Podjecie uchwały w sprawie zaciagnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Budowa stacji uzdatniania wody w Radymnie przy ul. Złota Góra" (Projekt 6)
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Radymno.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia między Miastem Radymno a Gminą Orły i Gminą Stubno w celui realizacji projektu pn. "Samorządowe Spółdzielnie Socjalne - miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych"
17.Dyskusja
18.Odpowiedzi na interpelacje
19.Wolne wnioski i zapytania radnych
20.Interpelacje radnych
21.Zakończenie obrad sesji

W trakcie sesji podjęto uchwały: Nr 145/XXVII/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r.,(ustalenie nadwyżki budżetowej w kwocie 466 065,09 zł przeznaczonej na spłatę rat kredytów i pożyczek, zwiększenie wydatków w kwocie 3 934,91zł na sfinansowanie programu "Comenius", ustalenie przychodu do budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubieglych w kwocie 3 934,91 zł, Nr 146/XXVII/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r.(zwiększenie planu dochodów i wydatków o 4.200 zł oraz przeniesienia na kwotę 527 zl w dziale "pomoc społeczna"), Nr 147/XXVII/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r. (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 145 162,70 zł w związku z realizacją projektu "Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Radymno" w ramach POKL oraz wydatki na tę kwotę), Nr 148/XXVII/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta w budżecie na 2013 rok, (zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 247 750 zł na realizację projektu "Czas na aktywnośc w gminie miejskiej Radymno", na spłatę przeznacza się dochody własne w kwocie 26 013,72 zł oraz środki z POKL w wysokości 221 736,28 zł), Nr 149/XXVII/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno, Nr 150/XXVII/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie inwestycji: "Budowa stacji uzdatniania wody w Radymnie przy ul. Złota Góra", Nr 151/XXVII/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (treść uchwały do pobrania również ze strony radymno.pl - (pobierz)), Nr 152/XXVII/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radymno, Nr 153/XXVII/2013 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych (uchwała dotyczy bonifikat udzielanych nabywcy przy sprzedaży lokali mieszkalnych), Nr 154/XXVII/2013 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Radymno a Gminą Orły i Gminą Stubno w celu realizacji projektu p. n.: "Samorządowe Spółdzielnie Socjalne - miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych".

Protokół Nr XXVII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 27. 02. 2013 r.

(wróć na górę)

29 stycznia 2013 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej
w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady Miejskiej na 2013 r.
6. Przyjęcie Planów Pracy Rady Miejskiej na 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Radymno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
9. Podjęcie uchwały w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2014"
10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Radymno
11. Dyskusja
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Wolne wnioski i zapytania radnych.
14. Interpelacje radnych.
15.
Zakończenie obrad sesji.

W trakcie sesji podjęto uchwały: Nr 136/XXVI/2013 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Nr 137/XXVI/2013 w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2014", Nr 138/XXVI/2013 w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Radymno, Nr 139/XXVI/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XXIV/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno, Nr 140/XXVI/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2013 r., Nr 141/XXVI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt. "Czas na aktywność w gminie miejskiej Radymno" w latach 2013-2015., Nr 142/XXVI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, Nr 143/XXVI/2013 w sprawie zastosowania bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych, Nr 144/XXVI/2013 w sprawie zastosowania bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych.


Protokół Nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie w Biuletynie Informacji Publicznej

(wróć na górę)

28 grudnia 2012 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej
w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
4a. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Radymno nie zamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
7. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymno
8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Dyskusja.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapytania radnych.
13. Interpelacje radnych.
14. Zakończenie obrad sesji.

Do porządku obrad na wniosek Ptrzewodniczącego Rady wprowadzono punkt 4a. W trakcie sesji przyjęto uchwały: Nr 129/XXV/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r. (zmiana w strukturze planu dochodów budżetu na kwotę 19 250 zł), Nr 130/XXV/2012 sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Radymno niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne (Rada Miasta zadecydowała, że od 1 lipca obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańcow Radymna będzie spoczywał na Mieście Radymno), Nr 131/XXV/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, Nr 132/XXV/2012 sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymno, Nr 133/XXV/2012 sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymno, Nr 134/XXV/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opis uchwał 130-134/XXV/2012 można znaleźć tutaj

Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej w Radymnie w Biuletynie Informacji Publicznej

(wróć na górę)

19 grudnia 2012 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
4a. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r. (1)
4b. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r. (2)
4c. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 72/XIV/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno.
5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2013 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno
6a. Apel Rady Miasta Radymno do Rady Powiatu Jarosławskiego o przekazanie budynku przy ul. Mickiewicza z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową.
7. Dyskusja.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
10. Interpelacje radnych.
11. Zakończenie obrad sesji.

Na wniosek Przewodniczącego Rady do porządku obrad wprowadzono dodatkowe punkty: 4a, 4b, 4c i 6a. W trakcie sesji przyjęto uchwały: Nr 124/XXIV/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r. (zmiana w strukturze planu dochodów budżetu na kwotę 54 494 zł), Nr 125/XXIV/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r. (zmniejszenie dochodów i wydatków na realizację programu PSeAP w kwocie 29 134 zł), Nr 126/XXII/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 72/XIV/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno, Nr 127/XXIV/2012 w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2012 r. (w uchwalonym budżecie planuje się dochody w wysokości 16.302.875,65 zł i wydatki w wysokości 15.832.875,65 zł. 470.000 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów), Nr 128/XXIV/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno.

Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w Biuletynie Informaci Publicznej

(wróć na górę),

28 listopada 2012 r. o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie miasta /dyrektor NZOZ „ARS MEDICA”.
6. Informacja Burmistrza o stanie mienia komunalnego
7. Informacja dotycząca kalkulacji ekonomicznej przejęcia dróg od powiatu.
7a. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.
7b. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Radymno - "ZŁOTA GÓRA I".
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r.
10a. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Radymno
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
13. Informacja dotycząca ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna do naliczenia podatku leśnego na 2013 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie
15. Dyskusja.
16. Odpowiedzi na interpelacje
17. Wolne wnioski i zapytania radnych.
18. Interpelacje radnych.
19. Zakończenie obrad sesji.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej do porządku obrad wprowadzono dodatkowe punkty: punkt 7a, 7b oraz 10a. W trakcie sesji przyjęto uchwały: Nr 116/XXIII/2012 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 r., Nr 117/XXIII/2012 w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Radymno - "Złota Góra I"., Nr 118/XXIII/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 r., Nr 119/XXIII/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r., Nr 120/XXIII/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r., Nr 121/XXIII/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r., Nr 122/XXIII/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Radymno., Nr 123/XXIII/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2013 r.,


(wróć na górę),

30 pażdziernika 2012 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie miasta /dyrektor NZOZ „ARS MEDICA”.
6. Informacja Burmistrza o stanie mienia komunalnego
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radymno
7a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Radymno
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2012 r.
9a. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2012 r. dot. Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego "Budowa stacji uzdatniania wody w Radymnie przy ul. Złota Góra"
9b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 72/XIV/2012 z dn. 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno
9c. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podzialu Miasta Radymno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
11. Dyskusja
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Wolne wnioski i zapytania radnych.
14. Interpelacje radnych.
15.
Zakończenie obrad sesji.

Do porządku obrad wprowadzono punkty: 7a, 9a, 9b, 9c. W trakcie sesji podjęto uchwały: Nr 108/XXII/2012 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radymno, Nr 109/XXII/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Radymno, Nr 110/XXII/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r. (wprowadzenie do budżetu na 2012 rok środków w wys. 62 555,40 zł związanych z Projektem "Wiem, potrafię, chcę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), Nr 111/XXII/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r. (zmiana o kwotę 3000 zł w dochodach i wydatkach w dziale 852 "Pomoc społeczna"), Nr 112/XXII/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r (wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 758 531,97zł oraz przeniesienie w ramach budżetu kwoty 256 156 zł w związku z projektem RPO Województwa Podkarpackiego "Budowa stacji uzdatniania wody w Radymnie przy ul Złota Góra", Nr 113/XXII/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 72/XIV/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno, Nr 114/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2012, Nr 115/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Radymno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Protokół nr XXII/2012 z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2012 roku dostępny jest na stronie BIP (zobacz)

(wróć na górę),

19 września 2012 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się się XXI sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Porządek obrad.
2a. Wysłuchanie stron w sprawie udzielenia bonifikaty na wykup mieszkań przy ul. Okrzei.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji budżetu miasta w I półroczu 2012 r
6. Informacja Burmistrza Miasta na temat stanu realizacji inwestycji zaplanowanych na 2012 r. wraz ze sposobami ich finansowania
7. Analiza stanu dróg miejskich z uwzględnieniem planu finansowania utrzymania zimowego dróg
7a. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Radymno
7b. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Radymno - "Złota Góra"
7c. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Radymno
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2012 r.
8a. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr 72/XIV/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno.
8b. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r.
9. Dyskusja.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania radnych.
12. Interpelacje radnych.
13.
Zakończenie obrad sesji.

Punkty 2a, 7a, 7b, 7c, 8a i 8b zostały wprowadzone na sesji.

W trakcie sesji Rada Miejska podjęła uchwały: Nr 101/XX/2012 w sprawie zastosowania bonifikaty przy sprzedaży mieszkania komunalnego., Nr 102/XXI/2012 wsprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Radymno., Nr 103/XXI/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Radymno - "Złota Góra I"., Nr 104/XXI/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Radymno., Nr 105/XXI/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r., Nr 106/XXI/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 72/XIV/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno., Nr 107/XXI/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 rok.

Protokół nr XXI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 19.09.2012 r. dostępny jest na stronie BIP (zobacz)

(wróć na górę)

22 sierpnia 2012 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się się XX sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja o stanie przygotowań samorządowych jednostek oświatowych do realizacji zadań związanych z rozpoczęciem roku szkolnego (dyrektorów jednostek oświatowych)
6. Informacja Burmistrza Miasta o stanie mienia komunalnego
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Wiem, potrafię, chcę"
9. Dyskusja.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania radnych.
12. Interpelacje radnych.
13.
Zakończenie obrad sesji.

W trakcie sesji Rada Miasta podjęła uchwały: Nr 99/XIX/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 rok., Nr 100/XX/2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Wiem, potrafię, chcę".

Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22.08.2012 r. dostępny jest na stronie BIP (zobacz).

(wróć na górę)

27 czerwca 2012 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja Burmistrza dotycząca realizacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
6. Ocena stanu przygotowania kapieliska w Radymnie i zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie miasta
7. Przedstawienie planu gospodarowania zasobami komunalnymi
8. Informacja Kierownika ZGKiM o funkcjonowaniu gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej w I półroczu oraz realizacji zadań zleconych przez Miasto Radymno
9. Ocena stanu technicznego placówek oświatowych. Przedstawienie wizualizacji projektu przebudowy budynku szkoły podstawowej przy ul. Lwowskiej
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu
11. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radymno za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radymno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Radymno za 2011 r.
13. Dyskusja
14. Odpowiedzi na interpelacje
15. Wolne wnioski i zapytania radnych
16. Interpelacje radnych.
17. Zakończenie obrad sesji.

W trakcie sesji podjęto uchwały: Nr 95/XIX/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu (działki przeznaczone pod eksploatacje kruszywa), Nr 96/XIX/2012 w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radymno za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu., Nr 97/XIX/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za 2011 rok., Nr 98/XIX/2012 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia do realizacji przez Miasto Radymno zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców Gminy Radymno opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radymnie.

Protokół XIX sesji Rady Miejskiej w Radymnie dostępny jest na stronie BIP (zobacz)

wróć na górę

23 maja 2012 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyla się XVIII sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja Burmistrza dotycząca realizacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
6. Ocena stanu przygotowania kapieliska w Radymnie i zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie miasta
7. Dyskusja.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
10. Interpelacje radnych.
11. Zakończenie obrad sesji.

Do porządku obrad wprowadzono punkt 2a "w sprawie rozwiązania umowy o pracę z radnym Panem Marianem Lizoniem przez Zespół Szkół Zawodowych i Placówek". Na sesji podjęto jedna uchwałę: Nr 94/XVIII/2012 w sprawie odmowy zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym.

Protokół XVIII sesji Rady Miejskiej w Radymnie dostępny jest na stronie BIP

wróć na górę

26 kwietnia 2012 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyla się XVII sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja Kierownika ZGKiM o funkcjonowaniu gospodarki odpadami i gospodarki wodno ściekowej oraz o realizacji zadań zleconych przez Miasto Radymno
6. Poprawa estetyki i czystości Miasta Radymno
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.
9. Dyskusja.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania radnych.
12. Interpelacje radnych.
13. Zakończenie obrad sesji.

Do porządku obrad wprowadzono punkt 7a "Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok." oraz punkt 6a "Przedstawienie projektu dokumentacji i pozwolenia na budowę trybun na stadionie". Przyjęto uchwały: Nr 91/XVII/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r., Nr 92/XVII/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r (II)., Nr 93/XVII/2012 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.

Protokół XVII sesji Rady Miejskiej w Radymnie dostępny jest na stronie BIP (zobacz)

wróć na górę

28 marca 2012 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady za 2011 r.
6. Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2011 r.
7. Informacja Komendanta Komisariatu Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Radymno.
8. Informacja Dyrektora MOK na temat realizacji planu pracy za 2011 r. oraz plany na 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 r.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Radymno do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie miejskiej Radymno” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012 – 2013 realizowanego w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie miejskiej Radymno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Radymno zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy.
14. Dyskusja.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wolne wnioski i zapytania radnych.
17. Interpelacje radnych.
18. Zakończenie obrad sesji.

 

Do porządku obrad wprowadzono pkt 13a - „Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu o przydzielenie Fundacji Lux Veritatis – nadawcy TV Trwam koncesji na nadawanie programu na tzw. multipleksie cyfrowym". W czasie sesji przyjeto uchwały: Nr 85/XVI/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 r. Nr 86/XVI/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 72/XIV/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno. Nr 87/XVI/2012 w sprawie przystąpienia Miasta Radymno do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie miejskiej Radymno" wramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Nr 88/XVI/2012 w sprawie przyjecia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 realizowanego w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie miejskiej Radymno" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Nr 89/XVI/2012 w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto Radymno zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy. Nr 90/XVI/2012 w sprawie przyjęcia apelu.

 

Protokół XVI sesji Rady Miejskiej w Radymnie dostępny jest na stronie BIP (zobacz)

wróć na górę

16 lutego 2012 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się się XV sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Budżetu Miasta Radymno na 2012 r..
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r. /I/
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r. /II/
9. Podjęcie uchwały w sprawie zastosowania bonifikaty przy sprzedaży mieszkania komunalnego
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu /I/
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu /II/
13. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
14. Dyskusja.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wolne wnioski i zapytania radnych.
17. Interpelacje radnych.
18. Zakończenie obrad sesji.

W trakcie sesji porządek sesji został zmieniony: Punkt 14 został przeniesiony jako punkt 4a. Wprowadzono do porządku obrad punkt 12a - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w trybie przetargu. W sesji uczestniczyli Dyrektor oraz architekt-urbanista z Biura Planowania Przestrzennego przy Urzędzie Miasta w Przemyślu, którzy wzięli udział w dyskusji nt. możliwości stworzenia koncepcji rozwiązań urbanistycznych miasta. Na sesji przyjęto uchwały: Nr 75/XV/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr 72/XIV/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno (13 głosami, przy 1 wstrzymującym się), Nr 76/XV/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2012 rok (13 za, 1 wstrzymujący się), Nr 77/XV/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 rok (przyjęta jednogłośnie), Nr 78/XV/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2012 rok (jednogłośnie), Nr 79/XV/2012 w sprawie zastosowania bonifikaty przy sprzedaży mieszkania komunalnego (jednogłośnie), Nr 80/XV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (jednogłośnie), Nr 81/XV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu (13 głosów za, 1 wstrzymujący się), Nr 82/XV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu (jednogłośnie), Nr 83/XV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w trybie przetargu (13 głosami, przy 1 wstrzymującym się), Nr 84/XV/2012 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (przyjęta jednogłośnie).

Protokół XV sesji Rady Miejskiej w Radymnie dostępny jest na stronie BIP (zobacz tutaj)

(wróć na górę)

25 stycznia 2012 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Budżetu Miasta Radymno na 2012 r..
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Jarosławskiemu
8.
Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
9.
Dyskusja.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11.
Wolne wnioski i zapytania radnych.
12. Interpelacje radnych.
13. Zakończenie obrad sesji.

W porządku obrad zostały wprowadzone zmiany. W punkcie 8 w miejsce "Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych." wprowadzono punkt: "Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych Rady na 2012r. Nie przyjęto wniosku o wprowadzenie pod obrady rady projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta. W trakcie obrad podjeto uchwałę Nr 72/XIV/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno (uchwała została podjęta jednogłosnie - 14 głosami),uchwałę Nr 73/XIV/2012 w sprawie budżetu Miasta Radymno, ze zmianami wprowadzonymi wnioskiem klubu radnych "Radymno wspólna sprawa" (wniosek będący załącznikiem do uchwały wprowadza finansowanie działań:
1. Oświetlenie parkingu przy kościele, oświetlenie ulicy Sanowej i oświetlenie boksów garażowych przy os. Jagiełły - łącznie kwota 100 000 zł
2. Ogłoszenie konkursu na projekt perspektywicznych rozwiązań urbanistycznych dla miasta Radymno - kwota 30 000 zł
3. Modernizacja kaplicy cmentarnej - kwota 30 000 zł
4. Remont komunalnego zasobu mieszkaniowego - kwota 60 000 zł.
Jednocześnie we wniosku zmniejszono wydatki na:
1. W dziale 600, rozdział 60016, par. 4300. Zimowe utrzymanie dróg - o kwotę 20 000 zł
2. W dziale 750, rozdział 75023, par. 4010 - Wynagrodzenia osobowe - o kwotę 100 000 zł
3. W dziale 700, rozdział 70005, par. 6050 - Remont budynku przychodni - o kwotę 30 000 zł
4. W dziale 801, rozdział 80104, par. 4270 - Remont ogrodzenia przedszkola samorządowego - o kwotę 20 000
5. W dziale 926, rozdział 92601, par. 6050 - Budowa trybun na stadionie miejskim - o kwotę 50 000 zł.)
Zarówno wniosek o zmiany w budżecie jak i sama uchwała została podjęta 9 głosami. uchwałęNr 74/XIV/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Jarosławskiemu.

wróć na górę

29 grudnia 2011 r. w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja Burmistrza Miasta o stanie mienia komunalnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta w 2011 r..
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach.
9.
Dyskusja.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11.
Wolne wnioski i zapytania radnych.
12. Interpelacje radnych.
13. Zakończenie obrad sesji zwyczajnej - II część sesji uroczysta – opłatkowa.

W trakcie obrad Rada przyjęła uchwały: Nr 68/XIII/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2011 r., Nr 69/XIII/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2011 r/II/., Nr 70/XIII/2011 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r., Nr 71/XIII/2011 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Protokół z obrad XIII sesji Rady Miejskiej dostępny jest w BIP (tutaj)

wróć na górę

23 listopada 2011 r., w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Radymnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Informacja Burmistrza Miasta na temat stanu realizacji inwestycji zaplanowanych na 2011 r. wraz ze sposobami ich finansowania.
6. Informacja z prac poszczególnych komisji rady w okresie międzysesyjnym.
6a. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta w 2011 r. /I/ (wprowadzony na sesji)
6b. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta w 2011 r. /II/ (wprowadzony na sesji)
6c. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta w 2011 r. /III/ (wprowadzony na sesji)
6d. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta w 2011 r. /IV/ (wprowadzony na sesji)
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Radymno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Radymno.
11. Dotyczy ustalenia ceny skupu sprzedaży drewna do naliczenia podatku leśnego na 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy ulicy.
17. Analiza stanu dróg miejskich z uwzględnieniem planu finansowania utrzymania zimowego dróg.
18. Dyskusja.
19. Odpowiedzi na interpelacje.
20. Wolne wnioski i zapytania radnych.
21. Interpelacje radnych.
22. Zakończenie obrad sesji.

Do porządku obrad zgłoszono 4 projekty uchwał dotyczących zmian w budżecie (punkty 6a-6d). Głosowano również zdjęcie z porządku obrad punktu 12 (wniosek Przewodniczącego Rady Miasta nie uzyskał bezwzględnej większości głosów). W trakcie obrad Rada Miejska przyjęła uchwały: Nr 56/XII/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta w 2011 r. (przyjęta jednogłośnie - zmniejszenie wydatków w dziale "administracja publiczna", zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe w dziale "pomoc społeczna", Nr 57/XII/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta w 2011 r. (przyjęta jednogłośnie - zmniejszenie planu wydatków, (deficytu budżetowego, przychodu z tyt. kredytu) o 1 100 000 zł przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej (ciąg kanalizacyjny A i C)), Nr 58/XII/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 13/IV/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno (uchwała podjęta jednogłośnie w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu zaciągnietego na budowę kanalizacji - ciąg A i C - o kwotę 1 100 000zł, zmiana wysokości spłat kredytu z 300 000zł do 190 000zł/rok), Nr 59/XII/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2011 r. (przyjęta jednogłośnie - 14 głosami - wprowadzenie do budżetu Gimnazjum Nr 1 kwoty 1 000 zł otrzymanej z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na wymianę płytek w jednej z pracowni oraz zmniejszenie wydatków w dziale "kultura fizyczna i sport" o 1800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu poza terenem Miasta Radymno), Nr 60/XII/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Radymno. (po pozytywnej opinii wszystkich komisji, uchwała została przyjęta jednogłośnie), Nr 61/XII/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012 r. (po pozytywnej opinii komisji uchwała została podjęta jednogłośnie), Nr 62/XII/2011 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok (stawkę rocznej opłaty od posiadania psów zmniejszono z proponowanych 40 zł do 20 zł, "za" głosowało 7 radnych, "przeciw" było 4 radnych, także 4 wstrzymało sie od głosu), Nr 63/XII/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Radymna (uchwała została podjęta jednogłośnie), Nr 64/XII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu (działki nr 2640 obszaru 0,1214 ha oraz nr 2641 obszaru 0,1215 ha, położone nad zalewem ZEK od strony płd-zach, uchwała podjęta została 14 głosami przy jednym wstrzymującym się), Nr 65/XII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu /II/ (działki: nr 2638 obszaru 0,2376 ha oraz nr 2639 obszaru 0,2171 ha, położone nad zalewem ZEK od strony płd-zach, uchwała została podjeta 14 głosami przy jednym wstrzymującym się), Nr 66/XII/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Radymno (ulica bez nazwy łącząca ulicę Budowlanych na wysokości cmentarza z ulicą Kazimierza Wielkiego - przy nowobudowanym kościele - otrzymała nazwę Stefana Kardynała Wyszyńskiego, uchwała została podjęta jednogłośnie), Nr 67/XII/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (8 głosami odrzucono zatwierdzenie taryf zaproponowanych w projekcie uchwały, 5 radnych głosowało za zatwierdzeniem, 2 radnych wstrzymało się od głosu).

Uchwała Nr 67/XII/2011 została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego z dnia 03.01.2012 r. (zobacz)

Rada odrzuciła jednogłośnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowych (projekt dotyczył zakupu działek z przeznaczeniem na budowę infrastruktury drogowej na nowo powstałym osiedlu - głosowanie projektu uchwały ma zostac ponowione po konsultacjach z mieszkańcami)

Protokół z obrad XII sesji Rady Miejskiej dostępny jest w BIP (tutaj)

wróć na górę

XI sesja Rady Miejskiej została przerwana po punkcie 13a porządku obrad. Obrady odroczonej części XI sesji Rady Miejskiej odbyły się we wtorek 18 października 2011r. w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie

W dniu 12 października 2011 r. o godz.12.00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się XI sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny. (przeniesiono do punktu 13a)
5
. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2011 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.(przeniesiono do punktu 13b)
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Miasta na 2011 r. / I /.(wprowadzenie do budżetu środków - 37 983zł - otrzymanych z gminy na prowadzenie przedszkola oraz przeniesienie w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000 zł między rozdziałami)
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w Budżecie Miasta na 2011 r./ II/.(wprowadzenie do budżetu Szkoły Podstawowej 81 800 zł środków uzyskanych w związku z projektem Comenius "Uczenie się przez całe życie")
7a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. /III/. (punkt wprowadzony na sesji) (przeniesienie środków w ramach budżetu Gimnazjum nr 1 na zakupy inwestycyjne - kserokopiarka)
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzania do realizacji Gminie Miejskiej Jarosław zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców Miasta Radymno opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania.
(remont chodnika przy ulicy 3 Maja).
11a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Jarosławskiemu.
(projekt budowlany budowy parkingów przy ul. Nadbrzeżnej i ul. Sienkiewicza).
11b.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. (IV). (zapewnienie środków na remont chodnika przy ulicy 3 Maja /30 000zł/, projekt budowlany budowy parkingów przy ul. Nadbrzeżnej i ul. Sienkiewicza /30 000 zł/).
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu.
13a. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny. (z punktu 4)
13b. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze 2011 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. (z punktu 5)
14. Dyskusja.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wolne wnioski i zapytania radnych.
17. Interpelacje radnych.
18. Zakończenie obrad sesji.

Rada podjęła 15 głosami uchwałę Nr 45/XI/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Miasta na 2011 r. / I /. (wprowadzenie do budżetu środków - 37 983zł - otrzymanych z gminy na prowadzenie przedszkola oraz przeniesienie w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000 zł między rozdziałami). Uchwałę Nr 46/XI/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Miasta na 2011 r. (wprowadzenie do budżetu Szkoły Podstawowej 81 800 zł środków uzyskanych w związku z projektem Comenius "Uczenie się przez całe życie") - 15 głosów za. Uchwałę Nr 47/XI/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 r. /III/. (przeniesienie środków w ramach budżetu Gimnazjum nr 1 na zakupy inwestycyjne - kserokopiarka) - 13 głosów "za", 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwałę Nr 48/XI/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadania (remont chodnika przy ulicy 3 Maja) 14 radnych "za", 1 wstrzymał się od głosu. Uchwałę Nr 49/XI/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Jarosławskiemu (projekt budowlany budowy parkingów przy ul. Nadbrzeżnej i ul. Sienkiewicza) - jednogłośnie 14 głosami. Uchwałę Nr 50/XI/2011 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Jarosław zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców Miasta Radymno opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu - jednogłośnie, 15 głosami. Uchwałę Nr 51/XI/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Miasta na 2011 r. /IV/ (przeniesienie 60 000 zł z wydatków remontowych dróg gminnych na wydatki związane z remontem drogi powiatowej i budową parkingów przy drogach powiatowych - ul. 3 Maja, Nadbrzeżna, Sienkiewicza) - jednogłośnie, 15 głosami. Uchwałę Nr 52/XI/2011 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 - 14 głosami, przy 1 wstrzymującym się. Uchwałę Nr 53/XI/2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomosci - 11 głosów "za", 1 "przeciw" i 1 wstrzymujący się. Uchwałę Nr 54/XI/2011 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu - 15 głosów "za". Uchwałę Nr 55/XI/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu - jednogłośnie.

Protokół z obrad XI sesji Rady Miasta dostępny jest na stronach BIP (zobacz tutaj)

wróć na górę

W dniu 29 lipca 2011 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się X sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4
. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5.
Sprawozdanie z prac komisji z prac w okresie międzysesyjnym.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 r.
6a. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13/IV/2011 z dnia 21 lutego 2011 w sprawie uchwalenia długoletniej prognozy finansowej Miasta Radymno (wprowadzony na sesji)
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
10. Informacja o stanie przygotowań samorządowych jednostek oświatowych do realizacji zadań związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
11. Informacja Kierownika ZGKiM o funkcjonowaniu gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej w I półroczu oraz o realizacji zadań zleconych przez Miasto Radymno.
12.
Dyskusja.
13.
Wolne wnioski i zapytania radnych.
13a.
Odpowiedzi na interpelacje radnych (wprowadzony na sesji)
14. Interpelacje radnych.
15.
Zakończenie obrad sesji.

W trakcie obrad Rada podjęła (stosunkiem głosów: 8 głosów "za", 1 głos "przeciw" przy 5 wstrzymujących się) uchwałę Nr 40/X/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 r (zwiększenie dochodów i wydatków o 1332 zł na Podkarpacki System eAdministracji Publicznej oraz przeniesienie środków w kwocie 88 084 zł pomiędzy działami). Uchwałę Nr 41/X/2011 w sprawie uchwalenia długoletniej prognozy finansowej Miasta Radymno (przyjęta jednogłośnie 14 głosami). Uchwałę Nr 42/X/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (przyjęta jednogłośnie 14 głosami). Uchwałę Nr 43/X/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu (przyjęta jednogłośnie 14 głosami) oraz uchwałę Nr 44/X/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym ( przyjęta jednogłośnie 14 głosami).

Protokół z X sesji Rady Miejskiej dostepny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (zobacz tutaj)

wróć na górę

W dniu 18 lipca o godz.17:00 odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Radymnie.

W poniedziałek 18 lipca w Urzędzie Miasta w Radymnie odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej poświęcona 580 rocznicy uzyskania przez Radymno praw miejskich. W sesji obok Radnych uczestniczyli zaproszeni Goście w osobach: Dr Mirosława Karapyty - Marszałka Województwa Podkarpackiego, przedstawicieli zaprzyjaźnionej gminy Mszana - Wiktora Myndyka - Wójta Mszany oraz Stiepana Zaliznyaka, Członka Zarządu Powiatu Jarosławskiego - Marka Puzio, Komendanta Powiatowego Policji insp. mgr Janusza Dymka oraz jego zastepców; podinsp. mgr Roberta Matusza i podinsp. mgr Wacława Cząstki, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. brygadiera mgr inż Piotra Białego, oraz Zastępcy Dowódcy Garnizonu Jarosław majora Dariusza Tyla. W sesji uczestniczył również Burmistrz Miasta Radymno - Wiesław Pirożek.

Sesję otworzył Karol Janowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Radymnie, a następnie Burmistrz Miasta zapoznał przybyłych gości z historią Miasta oraz jego współczesnością. Przedstawił główne kierunki rozwoju, plany inwestycji i sposoby ich finansowania. Następnie zaprosił wszystkich biorących udział w sesji na stadion miejski, gdzie odbywały się koncerty w ramach obchodów Dni Radymna.

wróć na górę

W dniu 29 czerwca 2011r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Radymnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4
. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
4a.
Sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym (wprowadzony na sesji)
5.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radymno za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2010r.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radymno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Radymno za 2010 r.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze, określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011r.
8a.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011r./2/ (wprowadzony na sesji)
9.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania "Zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników"
10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto Radymno.
10a.
Podjęcie uchwaly w sprawie przystąpienia do sporządzenia drugiej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Miasta Radymno "Złota Góra I". (wprowadzoy na sesji)
10b.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. (wprowadzony na sesji)
11.
Informacja na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie miasta. (wykreślony na sesji)
12.
Dyskusja.
13.
Wolne wnioski i zapytania radnych.
14.
Interpelacje radnych.
15.
Zakończenie obrad sesji.

Rada Miasta na wniosek Komisji Rewizyjnej podjęła 13 głosami przy 1 głosie wstrzymującym uchwałę Nr 31/VIII/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radymno za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radymno za 2010r. Uchwałę Nr 32/VIII/2011 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radymno absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Radymno za 2010 r. (12 głosów "za", przy 2 głosach wstrzymujących się). Uchwałę Nr 33/VIII/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymno za I półrocze, określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (jednogłośnie).Uchwałę Nr 34/VIII/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011r. (wprowadzeniedo budżetu 58,8 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu remontu budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Lwowskiej, oraz przesunięcie 10 tys. zł z dróg na odszkodowanie dla PKP). Uchwałę Nr 35/VIII/20111 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2001 r. (przesunięcie kwoty 300 zł między paragrafami w dziale "Oświata i wychowanie"). Uchwałę Nr 36/VIII/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto Radymno. Uchwałę Nr 37/VIII/2011 w sprawie powołania Zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. Uchwałę Nr 38/VIII/2011 w sprawie przystapienia do sporzadzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Radymno - "Złota Góra I" (celem podjęcia uchwały jest koniecznośc dostosowania obowiązujących zapisów odnośnie możliwości lokalizacji na przedmiotowym terenie usług komercyjnych - usługi hotelarskie, gastronomiczne, handel - lub innych usług nieuciążliwych). Uchwałę Nr 39/VIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (działka o powierzchni 12 m2 na placu targowym).

Protokół z obrad VIII sesji Rady Miejskiej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (zobacz)

wróć na górę

W dniu 25 maja 2011r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4
. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
4a.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie w 2011r.
4b.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2011 roku na realizację zadania długoterminowego pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej Miasto Radymno - ciąg kanalizacyjny "A", "C".
4c.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 13/IV/2011 z dnia 21 lutego 2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno.
4d.
Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy społecznościami Miasta Radymno i Mszana.
5.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Radymno - "Złota Góra".
6.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 5-cio letniej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie przetargu.
7.
Ocena stanu przygotowania kąpieliska w Radymnie i zagospodarowania terenów rekreacyjnych na terenie miasta.
8.
Poprawa estetyki i czystości miasta Radymno
9.
Dyskusja
10.
Wolne wnioski i zapytania radnych.
11.
Interpelacje radnych.
12.
Zakończenie obrad sesji.

Na VII Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwały: Nr 25/VII/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok (zwiększenie dochodów i wydatków budżetu na sumę 3.000.000 zł, w związku z kontynuacją budowy kanalizacji sanitarnej Miasta Radymno - ciąg kanalizacyjny "A" i "C"), Nr 26/VII/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2011 roku na realizację zadania długoterminowego pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej Miasto Radymno - ciąg kanalizacyjny "A", "C"., Nr 27/VII/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 13/IV/2011 z dnia 21 lutego 2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno (uchwała ma związek z uchwałami poprzednimi), Nr 28/VII/2011 w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy społecznościami Miasta Radymno i Mszana. (uchwała dotyczy nawiązania współpracy pomiędzy Miastem Radymno i miejscowością Mszana na Ukrainie)., Nr 29/VII/2011 w sprawie uchwalenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Radymno - "Złota Góra"., Nr 30/VII/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 5-cio letniej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie przetargu ( uchwała dotyczy wniosku o dzierżawę nieruchomości położonej w dzielnicy Zagrody pod eksploatację złóż kruszywa - projekt nie przyjęty na VI sesji RM).

wróć na górę

W dniu 29 kwietnia 2011 r., o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radymnie odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Radymnie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4
. Informacja Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5.
Informacja Dyrektora MOK na temat realizacji planu pracy za 2010.
6.
Informacja Komendanta Komisariatu Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
7.
Informacja Burmistrza Miasta dot. Realizacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta.
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Radymno na 2011 r.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 5-cio letniej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie przetargu.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 10-cio letniej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
11
. Dyskusja.
12.
Wolne wnioski i zapytania radnych.
13.
Interpelacje radnych.
14.
Zakończenie obrad sesji.

Na Sesji zostały podjęte uchwały: Nr 22/VI/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Miasta na 2011r. (zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Miasta na kwotę 144.390,35 zł na podstawie aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-18-064/09-02 z dnia 12 kwietnia 2011 roku do umowy ramowej Nr WND-POKL.07.01.01-18-064/09-00 zawartej 19 kwietnia 2010 roku w sprawie realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Radymno w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”), Nr 23/VI/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 10-cio letniej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym (dzierżawa nieruchomości rolnej położonej w obrębie miasta Radymno, odpowiadającej działce ewidencyjnej nr 220/6 obszaru 3,9989 ha), Nr 24/VI/2011 w sprawie odmowy zgody na wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy radnego (dotyczy opinii Rady Miejskiej na temat wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych dotyczącego zmiany warunków pracy i płacy Radnej Rady Miejskiej Anny Kalisz).

Rada odrzuciła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 5-cio letniej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie przetargu. (projekt dotyczył wniosku o dzierżawę nieruchomości położonej w dzielnicy Zagrody pod eksploatację złóż kruszywa)

wróć na początek

 

 

 

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (Projekt 3)

Witold Pawlik
Nowy numer rachunku bankowego
Gospodarka odpadami - informacje dla mieszkańców
Rejestracja działalności gospodarczej
Start
Mapa serwisu
Foto galeria
Baza firm
Mapa dojazdu
Kontakt
Statystyki
Licznik odwiedzin:
0536570
Dzisiaj:
273
Gości on-line:
5
Twoje IP:
83.9.17.131
Urząd Miasta Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, pow. jarosławski, woj. podkarpackietel.: 16 628 24 17, email: radymno@radymno.pl, http://www.radymno.pl NIP: 792-10-67-333
Nr konta: Bank Pekao SA I oddział w Radymnie 68 1240 2601 1111 0010 6120 4420
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI