INFO 24:
Biuletyn Informacji Publicznej Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Dziennik Ustaw
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

- widok_z_kamerki_zek_baner.jpg

Znajdujesz się w: Start / Urząd Miasta / Przewodnik po urzędzie - druki do pobrania
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Parafia Radymno
Przewodnik po urzędzie - druki do pobrania
 

Z UWAGI NA FAKT, ŻE W URZĘDZIE FUNKCJONUJE JESZCZE NIEZMIENIONA NUMERACJA POKOJÓW PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ROZKŁADEM POMIESZCZEŃ NA TABLICY INFORMACYJNEJ

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

Pokój nrSprawy do załatwienia, wzory dokumentów
1

Współpraca z placówkami oświatowymi, przyjmowanie wniosków o stypendia szkolne/zasiłki szkolne, przyjmowanie wniosków od instytucji pożytku publicznego.

Pani Marta Krukowska-Luft  tel. 16 628 24 1716 628 24 17, 16 628 15 8916 628 15 89 w. 36,
                                                                         fax: 16 628 24 1716 628 24 17

Druki do pobrania:

Wniosek o stypendium lub zasiłek szkolny (.pdf)  (.doc)
Wniosek dla organizacji pożytku publicznego (.pdf)  (.doc)


Promocja Miasta, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, ochrona informacji niejawnych, wydawanie przewoźnikom zezwoleń na korzystanie z przystanków autobusowych, udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, ochrona danych osobowych.

Pan Henryk Wolski  tel. 16 628 24 17, 16 628 15 89 w. 36, fax: 16 628 24 17

2 Księgowość szkolna, obsługa finansowa jednostek oświatowych
4

Sekretariat
Pani Magdalena Samluk-Słysz,  tel. 16 628 24 17, 16 628 15 89, fax: 16 628 24 17

Ewidencja działalności gospodarczej
Pani Magdalena Samluk-Słysz, tel. 16 628 24 17 

UWAGA!!! Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.
Tutaj można się zapoznać z instrukcją wypełniania wniosku CEIDG-1

Tutaj można obejrzeć film z instrukcją jak założyć firmę

Tutaj możesz zarejestrować firmę bezpośrednio na stronie CEIDG

5 Sekretarz Miasta
6

 Skarbnik Miasta, księgowość UM

7 Referat organizacyjno-kadrowy 
8

 Biuro Rady Miasta - obsługa Rady Miejskiej, Miejskiej Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi, sprawy organizacji wyborów. 

Pani Beata Mazurkiewicz tel. 16 628 15 8916 628 15 89 w. 39

9

 Podatki, kasa - przyjmowanie deklaracji podatkowych, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wniosków dotyczących zobowiązań podatkowych, wnioskow o umorzenia należności podatkowych, odroczenia terminów płatności, rozłożenia spłat zaległości podatkowych na raty, wystawianie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatkowych, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Pani Alicja Czyrek, Teresa Tomach,  tel. 16 628 24 1716 628 24 17, 16 628 15 8916 628 15 89 w. 50, fax: 16 628 24 1716 628 24 17

Druki do pobrania

IPN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IR-1 Informacja o gruntach

Deklaracja na podatek rolny (.pdf)  (.doc)
Deklaracja na podatek leśny (.pdf)  (.doc)
Deklaracja na podatek od nieruchomości (.pdf)  (.doc)
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - obow. od 05.02.2012 r.


Okienko kasowe Wypłata świadczeń, wpłaty gotówkowe, przyjmowanie wniosków o dodatek mieszkaniowy.

Pani Anna Jurkiewicz,  tel. 16 628 24 1716 628 24 17, 16 628 15 8916 628 15 89 w. 23, fax: 16 628 24 1716 628 24 17

Iwona Gniewek-Grzeszczak (urlop)
Druki do pobrania (.pdf)

Informacja; jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy
 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Deklaracja o wysokości dochodów do wniosku o dodatek mieszkaniowy
Informacja o załącznikach do wniosku
Oświadczenie do wniosku o dodatek mieszkaniowy
Zaświadczenie o dochodach do wniosku o dodatek mieszkaniowy

12

 Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności 

Pan Henryk Nepelski - kierownik USC, telefon 16 628 15 8916 628 15 89 w.37, 16 628 24 1716 628 24 17 w.37

Pani Maria Petynia - samodzielne stanowisko d/s obywatelskich, telefon 16 628 15 8916 628 15 89 w.37, 16 628 24 1716 628 24 17 w.37

Druki do pobrania (.pdf)

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu 

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
15

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - świadczenia rodzinne. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, z funduszu alimentacyjnego.

  tel. 16 628 24 1716 628 24 17, 16 628 15 8916 628 15 89, fax: 16 628 24 1716 628 24 17

Druki do pobrania (.pdf)

Wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 16

 Gospodarka nieruchomościami, miejscowe plany zagospodarowania, geodezja, inwestycje, ochrona środowiska. Przyjmowanie wniosków dotyczących nabywania nieruchomości, przekształcania prawa wieczystego użytkowania, najmu i kupna lokali mieszkalnych i użytkowych, nadawanie numeru nieruchomościom.

Pani Lucyna Bach,  tel. 16 628 24 1716 628 24 17, 16 628 15 8916 628 15 89 w. 38, fax: 16 628 24 1716 628 24 17

Druki do pobrania:

Wniosek o nadanie numeru nieruchomości (.pdf)   (.doc) 
Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej (.pdf)  (.doc) 
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego (.pdf)  (.doc) 
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego (.pdf)  (.doc) 
Wniosek o najem lokalu użytkowego (.pdf)  (.doc)


Przyjmowanie podań o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego/zamiennego, przyjmowanie podań o remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji o włączeniu do układu komunikacyjnego miasta (lokalizacja zjazdów), przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji dotyczącej zajęcia pasa drogowego pod budowę przyłączy/sieci, umieszczenie reklamy/obiektu handlowego/usługowego. Obsługa inwestycji miejskich.

Pan Marek Sobolewski, tel. 16 628 24 1716 628 24 17, 16 628 15 8916 628 15 89 w. 38, fax: 16 628 24 1716 628 24 17

Druki do pobrania:

Podanie o przydział lokalu mieszkalnego (.pdf)  (.doc) 
Podanie o remont w zajmowanym lokalu mieszkalnym (.pdf)  (.doc) 
Wniosek o lokalizację zjazdów (.pdf)  (.doc) 
 Wniosek o zajęcie pasa drogowego (.pdf)  (.doc) 

 


 

Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania, przyjmowanie wniosków dotyczących lokalizacji inwestycji, podziału nieruchomości, zgodności z ustaleniami MPZP.

Pan Marek Kosztyła,  tel. 16 628 24 1716 628 24 17, 16 628 15 8916 628 15 89 w. 38, fax: 16 628 24 1716 628 24 17

Druki do pobrania:

 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP Miasta Radymno
(.pdf)
 (.doc) 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP
lub Studium Uwarunkowań.
(.pdf)
 (.doc) 
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
(.pdf)
 (.doc) 
Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego
użytkowania obiektu z ustaleniami planu miejscowego 
(.pdf)
 (.doc) 
Wniosek o zwrot dowodu opłaty (.pdf)  (.doc) 
Wniosek o opinię dot. wstępnego projektu podziału nieruchomości (.pdf)  (.doc)


Wydawanie decyzji środowiskowych, przyjmowanie wniosków o  wycięcie drzew.

Pan Piotr Bielawski,  tel. 16 628 24 1716 628 24 17, 16 628 15 8916 628 15 89 w. 38, fax: 16 628 24 1716 628 24 17

Druki do pobrania:

Wzór wypowiedzenia umowy o wywóz nieczystości stałych (.doc)

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (.pdf)

Wniosek dotyczący wycięcia drzewa (drzew)
Przepisy dotyczące wniosków o wycięcie drzewa (drzew)
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
 
  Wniosek-zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych (.pdf) (.doc)

17

Gospodarka odpadami komunalnymi

Pan Michał Szabaga - przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. tel.: 16 628 24 1716 628 24 17, 16 628 15 8916 628 15 89 w.38, fax: 16 628 24 1716 628 24 17

Druki do pobrania:

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (pdf)

 

 

Witold Pawlik
Nowy numer rachunku bankowego
Gospodarka odpadami - informacje dla mieszkańców
Rejestracja działalności gospodarczej
Start
Mapa serwisu
Foto galeria
Baza firm
Mapa dojazdu
Kontakt
Statystyki
Licznik odwiedzin:
0536570
Dzisiaj:
273
Gości on-line:
4
Twoje IP:
83.9.17.131
Urząd Miasta Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, pow. jarosławski, woj. podkarpackietel.: 16 628 24 17, email: radymno@radymno.pl, http://www.radymno.pl NIP: 792-10-67-333
Nr konta: Bank Pekao SA I oddział w Radymnie 68 1240 2601 1111 0010 6120 4420
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI