INFO 24:
Biuletyn Informacji Publicznej Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Dziennik Ustaw
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

- widok_z_kamerki_zek_baner.jpg

Znajdujesz się w: Start / Miasto / Informacje ogólne
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Parafia Radymno
Informacje ogólne
 

strona w przygotowaniu

POŁOŻENIE
HISTORIA
POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ
GOSPODARKA
ROLNICTWO
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OPIEKA ZDROWOTNA

POŁOŻENIE

Radymno (49°57' N, 22°50' E) jest to miasto i gmina w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego. Miasto jest położone w Bramie Przemyskiej na lessowym płaskowyżu Pogórza Karpackiego przechodzącego w dolinę Sanu, rozlokowane na jego lewym brzegu nad rzeką Radą, przy drodze międzynarodowej A-4 Kraków – Korczowa (Granica Państwa)–Lwów. Południową granicę miasta stanowi dwutorowa magistrala kolejowa z Krakowa do Przemyśla i dalej do przejścia granicznego w Medyce. (zobacz na mapie)

do góry

HISTORIA

Do połowy X wieku obszar Radymna należał do państwa Wiślan, a w latach 947-980 władztwo nad nim miała Polska pierwszych Piastów, zaś po roku 981 należał najpierw do Rusi Kijowskiej, potem do Polski wczesnofeudalnej i państwa halicko-włodzimierskiego. Pierwotna osada istniała we wczesnym średniowieczu i wzięła swą nazwę od plemienia Radymiczan, którzy później stąd wywędrowali, powodując jej upadek. Radymno założone zostało na nowo, po włączeniu Rusi halickiej do Polski przez Kazimierza Wielkiego. W roku 1384 dynamicznie rozwijająca się miejscowość nadana została biskupom przemyskim.

Prawa miejskie, oparte na wzorze magdeburskim Radymno otrzymało od króla Władysława Jagiełły w 1431 roku. 12 lat później wydany został przywilej biskupi, na mocy którego mieszczanie mieli wybudować ratusz z wagą miejską, nadano cło od przewożonej soli, aby z uzyskanych pieniędzy wybudować most na Sanie. Załoga zbrojna z dworu biskupiego miała czuwać nad bezpieczeństwem miasta. Przywilej biskupi był uzupełnieniem dokumentu lokacyjnego miasta. Radymno stanowiło niewielki (w XV w. liczyło ok. 450 ludności) ośrodek administracyjny, gospodarczy i handlowy, a w XVI i XVII wieku również obronny. Jego rozwój trzymał się pierwotnego rozplanowania. Rynek, mający cztery boki, był jednocześnie dużym placem targowym, z niego rozchodziło się kilka uliczek. Po środku mieścił się drewniany ratusz, będący siedzibą samorządowych władz miejskich. Pod koniec XV, w XVI i XVII w. Radymno nękane było nieprzyjacielskimi napadami. W 1498 roku Stefan - hospodar mołdawski najechał Lwów, a stamtąd na Radymno, Przeworsk i Przemyśl. W tym samym roku Tatarzy spalili miasto. 4 lata później historia ta się powtórzyła. Dzięki łatwemu dostępowi do drzewa osada szybko się odbudowała. W 1506 sejm potwierdził prawa miasteczka i ustanowił podatki publiczne na budowę dróg. W 1603 roku w mieście wybuchł pożar, niszcząc je niemal doszczętnie. Po tym wydarzeniu radymianie zostali zwolnieni od podatków na okres czterech, a dzięki dochodom z myt i opłat oraz z zarobków rzemieślników udało się szybko odbudować miasto. W 1623 roku miał miejsce najazd tatarski w wyniku, którego Radymno zostało całkowicie spalone. Zniszczeniu uległy najstarsze dokumenty miejskie i kościelne. W 1629 Radymno było już obwarowane, w śródmieściu stały 154 domy, a liczba mieszkańców wzrosła do 1200. Podczas Powstania Chmielnickiego miały miejsce liczne najazdy tatarsko-kozackie, z których jeden spalił miasteczko. W marcu 1656 roku Karol Gustaw przebywał w Radymnie trzy dni, grabiąc je bezlitośnie. Rok później do miasta wkroczyły oddziały Jerzego Rakoczego, po nich zaś kozackie. Po tych strasznych w skutkach najazdach, zrujnowane miasto próbowało podnieść się z upadku. Niestety już w 1672 roku najazd tatarski pokrzyżował te plany, pogrążając Radymno w upadku. Do końca wieku panował okres spokoju i miasteczko powoli się odradzało, wzrastała liczba ludności. Jednak już w 1700 roku wybuchła wielka wojna północna, którą radymianie mocno odczuli. Wojska szwedzkie i krajowe grabiły miasto, wybuchały pożary, a epidemie dziesiątkowały ludność. Około roku 1710 podjęto się odbudowy miasta. Ożywienie gospodarcze nastąpiło w II pół. XVIII w., gdy w Polsce zapanował spokój. Handel coraz bardziej się rozwijał, miasto pobierało cło od wozów kupieckich i pędzonego tędy bydła. Odbywały się targi i jarmarki. Miasteczko korzystało z przewozu towarowego pobierając myto na tutejszych drogach, dochody z nich przeznaczone były na budowę mostu (wcześniejszy został zniszczony). Tutejsi rzemieślnicy pokrywali całe zapotrzebowanie na towary. Mimo praw samorządowych Radymno podlegało władzy feudalnej, czyli biskupom przemyskim, więc także i niektóre dochody z ceł przypadały im. Po pierwszym rozbiorze Polski Radymno znalazło się w granicach zaboru austriackiego. Właśnie w Radymnie władze austriackie aresztowały Hugo Kołłątaja. Radymno należało do cyrkułu przemyskiego. Na rzecz zarządu tego cyrkułu ograniczona została władza samorządowa. Miasto pod względem prawnym opierało się na normach rządowych austriackiej prowincji. W tym czasie dokonało się wiele zmian np. główna szosa otrzymała całkiem nowy przebieg, Austriacy zbudowali nowy most na Sanie. Ważnym wydarzeniem było przeprowadzenie linii kolejowej w 1860 r. Nieco później władze austriackie zmieniły herb miasteczka z infuły papieskiej na wizerunek żaglowca kołyszącego się na falach. Na przełomie XIX i XX wieku postawiono nowy, murowany ratusz z wieżą, zegarem i nowym herbem. Radymno liczyło wtedy 2700 mieszkańców narodowści polskiej, ruskiej i żydowskiej. Przez pewien czas miasto było ośrodkiem powiatowym, jednak mimo utraty tej funkcji pozostały tu różne urzędy: magistrat, poczta, urząd podatkowy, sąd powiatowy, posterunek żandarmerii, notariusz, adwokat, lekarze i aptekarz. Niewiele zmieniło się na początku XX wieku, potem wybuchła I wojna światowa, którą Radymno najmocniej odczuło podczas wielkiej bitwy nad Sanem oraz w bojach o Twierdzę Przemyśl. Gdy wojna się skończyła miasto zelektryfikowano, wybudowano halę targową, zaczęła działać komunikacja autobusowa. Lecz w dalszym ciągu brakowało uprzemysłowienia, a poziom życia był niski. Niemcy 10 września wkroczyli do miasta i zniszczyli ratusz. Aresztowano wówczas wielu mieszkańców. Podczas wojny radymianie byli prześladowani. Żydzi z Radymna zostali wysiedleni za San, a inni zgładzeni na terenie tzw. „cmentarza żydowskiego” w Radymnie lub w obozie w Bełżcu. Pewna liczba mieszkańców Radymna uczestniczyła w ruchu oporu (Armia Krajowa). Walczyli też praktycznie na wszystkich europejskich frontach II wojny światowej. Po wojnie Radymno rozbudowało się i odnowiło. Do roku 1960 liczba mieszkańców wzrosła do 3200.

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ
Radymno ma powierzchnię 13,54 km2. Z ogólnej powierzchni 985 ha zajmują użytki rolne, 42 ha - grunty zalesione i zakrzaczone, 116 ha - grunty zabudowane i zurbanizowane, 84 ha - tereny komunikacyjne (drogi i koleje), 4 ha - użytki kopalne, 75 ha stanowią grunty pod wodami, z których 3/5 to wody powierzchniowo stojące, a 2/5 wody płynące. 48 ha to nieużytki.  Miasto zamieszkuje ok. 5560 mieszkańców (wg stanu na 09.05.2011 roku).
GOSPODARKA
Na terenie Miasta funkcjonuje ponad 300 podmiotów gospodarczych. W większości są to niewielkie firmy jednoosobowe lub rodzinne. Wśród największych firm Radymna są: ROL-MECH (sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych, nawozów, materiałów budowlanych, firma posiada też stację kontyroli pojazdów), Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "GEO", Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FARMBUD" (sprzedaż materiałów budowlanych, transport), Elementy Budowlane Radymno Sp. z o.o. (produkcja elementów budowlanych, mas betonowych)
ROLNICTWO
Na terenie Miasta znajduje się 985 ha użytków rolnych. Większość - 725 ha - to grunty orne, 165 ha stanowią pastwiska trwałe, 89 ha - łąki trwałe. Pozostałe grunty to sady (8ha) grunty pod rowami (45 ha) oraz grunty rolne zabudowane (22 ha).
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na terenie Radymna znajdują się dwa przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum i zespół szkół ponadgimnazjalnych. Dla Przedszkola Samorządowego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum organem prowadzącym jest Miasto Radymno.

Przedszkole Samorządowe
położone jest przy ul. Kazimierza Wielkiego 4, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Władysława Jagiełły.
Kontakt telefoniczny: 16 628 13 59, strona internetowa:
http://przedszkoleradymno.edupage.org/,

Przedszkole Parafialne
, Radymno ul. Chopina 1,
telefon: 16 628 15 95, e-mail: p.radymno@neostrada.pl

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939
r., Radymno ul.  Henryka Sienkiewicza 1. (Dyrekcja Szkoły, świetlica szkolna, oddziały klas IV-VI),
telefon: 16 628 10 66, e-mail: sp_radymno@pro.onet.pl, strona internetowa: http://www.sp-radymno.pl/
oraz ul. Lwowska 20 (oddziały klas I-III oraz oddział O), tel. 16 628 14 59.

Gimnazjum Nr 1 im. bpa Ignacego Krasickiego
, Radymno ul. Lwowska 20F,
telefon: 16 628 20 02, adres e-mail: radymno_gimn_1@eduapple.pl, strona internetowa: http://www.gimradymno.pl/,

Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza
, Radymno ul. Złota Góra 13,
telefon: 16 628 10 21, adres e-mail zsoiz@radymno.edu.pl, strona internetowa: http://zsoiz.radymno.edu.pl/,

Zespół Szkół i Placówek
, Radymno ul. Złota Góra 13, - SZKOŁA ZLIKWIDOWANA Z DNIEM 1.09.2012 - wszystkie kierunki nauczania przejął ZSOZiR.
telefon: 16 628 13 31, adres e-mail: zszipradymno@poczta.onet.pl, strona internetowa: http://www.zszip.neostrada.pl/

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie"
, Świetlica w Radymnie, osiedle Wł. Jagiełły 1. Godziny otwarcia: pon-pt.; 12:00 - 18:30, sob.; 9:00 - 13:00,
telefon: 16 628 48 91, adres e-mail: swietlicarad@wp.pl

Parafialna Świetlica Socjoterapeutyczna w Radymnie
, ul Tysiąclecia. Godziny otwarcia: pon-pt; 15:00 - 19:00,
telefon:
OCHRONA ZDROWIA
Obsługę medyczną mieszkańców miasta prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ars Medica" mieszczący się przy ulicy Legionów 1.
telefon: 16 628 10 12, fax: 16 628 11 58, adres e-mail: arsmedica@poczta.onet.pl, strona internetowa: http://nzozarsmedica.republika.pl/
Opiekę pielęgniarską w zakresie: Promocji zdrowia i profilaktyki, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i socjalno-bytowych prowadzi Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych Radymno, ul. Lwowska 16 - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 10.30. Tel. 16 628 27 80. Wizyty domowe w godz. 8.00 - 18.00. Kontakt: Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Zofia Ćwikła - tel. 504 520 622, Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna mgr Agata Sawa - tel. 607 828 917.
Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Radymno, ul. Lwowska 16 - czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 12.00 - 13.00, tel. 16 628 27 80. Wizyty domowe w godz. 8.00 - 18.00. Kontakt: Położna środowiskowo-rodzinna Elżbieta Buczkowska tel. 604 939 526. Świadczenia w zakresie: Promocji zdrowia i profilaktyki, opieki nad kobietami w ciąży, w tym ciąży wysokiego ryzyka, opieki nad noworodkami i niemowlętami do 2 miesiąca życia, świadczenia pielęgnacyjne w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych.
Apteka "Rodzinna" Radymno, Rynek 23, tel. 16 624 11 66, czynna codziennie w godz. 7.30 - 20.00, w sobotę 7.30 - 15.00, w niedzielę 8.00 - 14.00 (zobacz na mapie)
Apteka leków gotowych, B.Franus, Radymno, ul. Legionów 4, tel. 16 628 13 75 - czynna pon-pt w godzinach 8.00-18.00, sob. w godzinach 8.00-13.00
Witold Pawlik
Nowy numer rachunku bankowego
Gospodarka odpadami - informacje dla mieszkańców
Rejestracja działalności gospodarczej
Start
Mapa serwisu
Foto galeria
Baza firm
Mapa dojazdu
Kontakt
Statystyki
Licznik odwiedzin:
0536570
Dzisiaj:
273
Gości on-line:
5
Twoje IP:
83.9.17.131
Urząd Miasta Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, pow. jarosławski, woj. podkarpackietel.: 16 628 24 17, email: radymno@radymno.pl, http://www.radymno.pl NIP: 792-10-67-333
Nr konta: Bank Pekao SA I oddział w Radymnie 68 1240 2601 1111 0010 6120 4420
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI