Mieczysław Piziurny

tel. 16 628 15 89
email: burmistrz@radymno.pl

 Burmistrz przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek w godzinach 8.00 – 16.15

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z sekretariatem
pod numerem telefonu: 16 628 24 17