Mieczysław Piziurny

tel. 16 628 15 89
email: burmistrz@radymno.pl

 Burmistrz przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 8.00 – 14.00

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z sekretariatem
pod numerem telefonu: 16 628 24 17