Wybory do zarządów osiedli

W pierwszy weekend marca odbędą się wybory do zarządów osiedli. Wyboru przewodniczącego i pozostałych członków zarządu dokonuje się na ogólnym zebraniu mieszkańców osiedla zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których zgłasza się na zebraniu wyborczym. Prawo wybierania i kandydowania…