zmiany dotyczące zamówienia na usługi WZUS

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie informuję, iż wprowadzono zmiany  w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia na usługi społeczne WZUS, oraz formularz oferty

 formularz oferty

opis przedmiotu zamówienia