Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r. Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. Najbliższy okres świadczeniowy Read more about Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.[…]

Spisz się przez Internet!

Przejdź do aplikacji spisowej Od 1 do 30 kwietnia 2020 r. trwa drugi spis próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 W jaki sposób zostanie przeprowadzony drugi spis próbny? Przez Internet od 1 do 30 kwietnia 2020 r. Telefonicznie od 8 do 30 kwietnia 2020 r. wśród osób, które nie spiszą się internetowo Read more about Spisz się przez Internet![…]

Zobacz Lepszą Przyszłość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie przystąpił do ogólnopolskiego dobroczynnego programu profilaktyki wad wzroku wśród potrzebujących dzieci i młodzieży ,,Zobacz Lepszą Przyszłość”. Bezpłatne okulary otrzyma 17 dzieci z miasta Radymno. /zobacz-lepsza-przyszlosc/

Zaproszenie do składania ofert

Radymno, 07.02.2019 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie zaprasza do składania ofert w postępowaniu – usługa w zakresie Diagnozy potrzeb beneficjentów projektu   „Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dokumenty do pobrania Read more about Zaproszenie do składania ofert[…]

zmiany dotyczące zamówienia na usługi WZUS

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie informuję, iż wprowadzono zmiany  w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia na usługi społeczne WZUS, oraz formularz oferty  formularz oferty opis przedmiotu zamówienia

Zmiany w warunkach WZUS

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie informuje iż dokonał zmiany w Warunkach Zamienia na Usługi Społeczne (WZUS) nr. sprawy MOPS.1.POWER.US.2018 z dnia 25.09.2018 z uwagi na omyłkę pisarską. Dokonano zmian w Rozdziale 7 pkt.1 ppkt.3)-było– „Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o Read more about Zmiany w warunkach WZUS[…]

Przetarg na usługi szkoleniowe oraz usługi indywidualnego wsparcia

Radymno, 25.09.2018 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie ogłasza przetarg na usługi szkoleniowe oraz usługi indywidualnego wsparcia w ramach projektu ” Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie” nr umowy POWER.02.05.00-00-0153/17współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc prawna.