Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

Telefon:
16 628 24 17  w. 30

E-mail:
mopsradymno@wp.pl
mops@radymno.pl

Nr konta:
47 1240 2601 1111 0010 6120 3537

Świadczenia rodzinne:
tel. 16 628 12 73; 16 628 24 17  w. 33

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
Agnieszka Andruszko
tel. 16 628 24 17 w. 30