31 lipca 2018

Zaproszenia do składania ofert

 

Kierownik Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie informuje, że dnia 09.08.2018 r. w wyniku oceny ofert złożonych na dostawę i montaż okien dachowych do połaci płaskich wraz z dokonaniem obróbek z papy termozgrzewalnej (na zewnątrz) oraz wewnętrznych ze szpachli, w ramach projektu „Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radymnie, została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Budowlanego
” Energo -Bud” Bogdan Świder 37-555 Sośnica

protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Radymno, 07.02.2019 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie zaprasza do składania ofert w postępowaniu – usługa w zakresie Diagnozy potrzeb beneficjentów projektu   „Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

dokumenty do pobrania:

dokumenty – oferta

załączniki do pobrania – oferta