Sprawy:

  • decyzje środowiskowe
  • zezwolenia na wycinkę drzew
  • gospodarka odpadami

 Informacje:

Stawki za odbiór odpadów:

Dla nieruchomości zamieszkałych:

  •  9,00 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie
  • 15,00 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów gromadzonych nieselektywnie

Dla nieruchomości niezamieszkałych:

  • za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie

21,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 40 litrów; 33,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 60 litrów; 43,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 80 litrów; 54,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110/120 litrów; 108,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 litrów; 494,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 litrów; 2600,00 zł miesięcznie za kontener o pojemności 7 m3

  • za odbiór odpadów gromadzonych nieselektywnie

26,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 40 litrów; 40,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 60 litrów; 53,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 80 litrów; 66,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110/120 litrów; 132,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 litrów; 600,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 litrów; 3 100,00 miesięcznie zł za kontener o pojemności 7 m3

Uwaga: zmiany w przepisach dot. zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia. Wyjątek stanowią drzewa i krzewy z terenu nieruchomości wpisanej do Rejestru Zabytków, na których usunięcie może być wymagana zgoda Konserwatora Zabytków.
Jeśli zatem nie prowadzimy działalności gospodarczej, możemy bez obaw usuwać drzewa lub krzewy, które znajdują się na naszej działce – prywatnej posesji.

Inaczej będzie, gdy zdecydujemy się na usunięcie drzew ze swojej działki, a w miejscu tym planujemy budowę warsztatu, budynku usługowego czy inwentarskiego itp. W takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

Zgodnie z nowymi przepisami nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa, którego obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew

Uchwały:

Dokumenty do pobrania:

 

Kontakt:

Piotr Bielawski
tel./fax 16 628 24 17 wew. 38