Sprawy:

 

Stawki podatków:

Uwaga! Nowe wzory deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Miasta Radymna informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć do Burmistrza odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć do Burmistrza odpowiedni wniosek  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych,
    oraz
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 – 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
    gotówką w kasie Urzędu Miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Do pobrania:
Ważne dla posiadaczy bydła – liczba DJP

1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Kontakt:

Alicja Czyrek
tel./fax 16 628 24 17 w. 29

Karolina Juszczak
tel./fax 16 628 24 17 w. 29