Nadzwyczajna XLIV sesja Rady Miejskiej

17 maja 2018 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się nadzwyczajna XLIV sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2018 rok – projekt 1.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji Miasta Radymna” – projekt 2.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Radymna na rok 2018 – projekt 3.
  7. Wnioski i zapytania Radnych.
  8. Interpelacje Radnych.
  9. Zakończenie obrad sesji.
Print this pageEmail this to someoneShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter