Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie na szkolnej stronie internetowej przedstawia zasady przyjmowania i rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016. Informacje o szkole i zasady przyjmowania oraz rekrutacji w pliku: Informator dla rodziców pierwszoklasistów.

Wszelkie potrzebne dokumenty można pobrać tutaj

Wypełnione dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły przy ul. Sienkiewicza 1 do 20 marca 2015. Sekretariat  pracuje w godz. 7.15- 15.15. Dodatkowych informacji w godzinach urzędowania szkoły udziela dyrektor szkoły p. Maria Jędrejko lub sekretarz szkoły p. Anna Motyka (tel. 16 628 10 66)

Do pobrania również plik Deklaracja korzystania z obiadów dla uczniów gimnazjum. Uczniowie gimnazjum zobowiązani są do złożenia deklaracji w sekretariacie szkoły do 20 marca 2015. Lista przyjętych na stołówkę w roku szkolnym 2015/2016 będzie udostępniona na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 1.