11 marca 2015 roku burmistrz Krzysztof Roman i Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu prof. Krzysztof Knapik podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy miastem Radymnem a przemyską Uczelnią. W porozumieniu została zawarta deklaracja szeroko rozumianej współpracy, mającej na celu z jednej strony zapewnienie studentom PWSW możliwości praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, a z drugiej strony poprawę estetyki i wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie inżynierii środowiska i sztuk projektowych w naszym mieście.

Burmistrz Krzysztof Roman wyraził wdzięczność Rektorowi PWSW prof. Krzysztofowi Knapikowi za to, że zgodził się na podjęcie tej inicjatywy. Dziękował także doktorowi Łukaszowi Sarnatowi, Zastępcy Dyrektora Instytutu Architektury Wnętrz PWSW, który będzie reprezentował Uczelnię przy podejmowaniu konkretnych działań objętych porozumieniem. „Z niecierpliwością czekam na pierwsze owoce tego porozumienia, które dzisiaj zawieramy. Sądzę, że świeże spojrzenie i pomysłowość studentów oraz profesjonalizm i kompetencje kadry Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej pozwolą wydobyć piękno ukryte w przestrzeni naszego miasta” – powiedział Burmistrz. Rektor PWSW podkreślił: „Dla nas jest to bardzo istotny element kształcenia studentów. Będziemy mogli nauczyć ich pewnych umiejętności praktycznych po to, żeby po ukończeniu studiów mogli być już użytecznymi absolwentami w pracy, w swoim życiu zawodowym”.

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=zZbVJK4jGXU&feature=youtu.be” ]