IX edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

24 marca 2015 roku odbył się w sali widowiskowej MOK finał konkursu poezji religijnej w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową. Uczciliśmy w ten sposób pamięć o wielkim Papieżu Polaku w 10 rocznicę jego śmierci i z okazji Roku 2015 ogłoszonego Rokiem Jana Pawła II.

Eliminacje szkolne odbyły się w naszej szkole 13 i 17 marca 2015 roku. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zaprezentowali się podczas finału. Wśród jego uczestników znalazły się przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego i Parafialnego, dzieci z klas I-III oraz uczniowie klas IV-VI.

Celem konkursu było motywowanie dzieci do aktywnego i twórczego działania, popularyzowanie poezji, kształtowanie kultury żywego słowa, doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich, wzmacnianie wiary we własne siły oraz kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka. Konkurs pozwolił na realizację marzeń artystycznych uczniów, pomagając w odkrywaniu ich zdolności i wrażliwości na otaczający świat i ludzi. Zmagania konkursowe dostarczyły wielu wzruszeń.

Występy były bardzo udane, dzieci wspaniale przygotowały się pod okiem swoich opiekunów, wychowawców i nauczycieli. Tremę pomogła pokonać zgromadzona w sali kinowej publiczność.

W jury zasiedli: Przewodnicząca p. Zofia Gilarska, ks. prałat Kazimierz Golenia, p. Kazimierz Marciak, p. Barbara Filipowicz i p. Dorota Gunia. Jurorzy wyłonili laureatów w trzech kategoriach wiekowych:

Przedszkola

  • I miejsce – Katarzyna Gdula z przedszkola parafialnego
  • II miejsce – Wojciech Sanakiewicz z przedszkola parafialnego
  • III miejsce – Sandra Gąska przedszkola samorządowego

Klasy I-III

  • I miejsce – Oliwia Broszko z klasy III a
  • II miejsce – Magdalena Przytuła z klasy I a
  • III miejsce – Natalia Segiń z klasy II a

Klasy IV -VI

  • I miejsce – Natalia Sierżęga z klasy IV b
  • II miejsce – Patrycja Karkowska z klasy VI a
  • III miejsce – Mateusz Śliwiński z klasy V b

Gratulujemy!

W przerwie na obrady Jury i widzowie obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów starszych klas szkoły podstawowej: Agnieszki Burbeło, Karola Janigi, Jakuba Janigi, Szymona Korzepy, Kacpra Szałaja, Daniela Słabickiego, Pawła Gniewka i Patryka Czerepaka. Pomocą w przygotowaniu przestawienia od strony muzycznej służyła p. Elżbieta Koralewicz-Bagińska.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem uczestnikom nagród i upominków ufundowanych przez burmistrza Krzysztofa Romana i Dyrektora Szkoły Podstawowej Marię Jędrejko. Wsparcie w postaci napojów i słodyczy otrzymaliśmy od p. A. Hołdowicza oraz
p. A. Kalawskiego.

Sponsorom za wsparcie finansowe, Jurorom za pracę oraz wszystkim nauczycielom za wkład i zaangażowanie w przygotowanie dzieci do konkursu, organizatorzy składają serdeczne podziękowanie.

Organizatorzy:
Katarzyna Gałęza, Marta Czerniecka, Agnieszka Bojarska, Jonanna Maziarz

[nggallery id=9]