Zapraszamy do obejrzenia nagrania z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z 26 marca 2015 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta Radymna za okres międzysesyjny.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 r. (w dziale Kultura fizyczna i sport).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 r. (na zadania przyjęte do realizacji od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radymnie).
7. Dyskusja.
8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Interpelacje radnych.
10. Zakończenie obrad sesji.

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=cgAByagCQl8″ ]