W dniu 14 kwietnia 2015 r. (wtorek), w godzinach od 8.00 do 17.00 odbędzie się „Wojewódzki trening SWA-2015” w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. „Reagowanie na zagrożenia CBRN”.

W treningu weźmie udział Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz formacje Obrony Cywilnej Miasta Radymna wchodzące w skład SWA (System Wykrywania i Alarmowania).

W czasie treningu zostaną użyte syreny alarmowe:
– o godz. 14.00 zostanie nadany sygnał „ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut),
– o godz. 14.15 zostanie nadany sygnał „odwołanie alarmu” (ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut).

Ponadto Polskie Radio Rzeszów S.A. oraz Oddział TVP S.A. w Rzeszowie oraz inne lokalne mass media mogą w tym dniu nadawać treningowe komunikaty o zagrożeniach.

Na załączonym obrazku znajduje się wykaz rodzajów alarmów oraz treści komunikatów ostrzegawczych zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 r. poz. 96)

Wszystkie komunikaty, sygnały, ulotki oraz inne informacje przekazywane w ramach treningu mają charakter ćwiczebny oraz edukacyjny i nie należy się stosować do ich treści.

rodzaje alarmow