Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zapraszają na

bezpłatne, indywidualne konsultacje dot. pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Konsultacje odbędą się 8 maja (w piątek), w godzinach 9.00 – 11.00, w Urzędzie Miasta Radymna.