Urząd Miasta Radymno, działając na podstawie § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 60/2010 Burmistrza Miasta Radymno z dnia 22 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Radymno, informuje, że posiada zbędny składnik majątku ruchomego tj. – zadaszoną scenę konstrukcji metalowej, składającą się z: 6 słupów metalowych podtrzymujących konstrukcję dachu i stelaża podłogowego oraz metalowych schodów (wejście na scenę), podłoga wykonana jest z płyty wodoodpornej, zadaszenie sceny stanowi plandeka pokrywająca także boki i tył sceny.

Zgodnie z treścią §6 ust. 5 oraz §38 w/w zarządzenia, zbędny składnik majątku ruchomego zostanie nieodpłatnie przekazany na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury.