14 maja 2015 r. zostały rozstrzygnięte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia w zakresie piłki nożnej w tym między innymi: prowadzenie sportowych szkoleń dzieci i młodzieży oraz udziału w zawodach sportowych
  Podmiot wyłoniony w konkursie: Miejski Klub Sportowy
  Kwota dotacji: 30 000 zł
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia w zakresie piłki siatkowej w tym między innymi: prowadzenie sportowych szkoleń dzieci i młodzieży oraz udziału w zawodach sportowych
  Podmiot wyłoniony w konkursie: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe „ŻAGIEL”
  Kwota dotacji: 5 000 zł
  Podmiot wyłoniony w konkursie: Klub Sportowy „FENIKS”
  Kwota dotacji: 5 000 zł
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rzecz szkolenia w zakresie sportów wodnych
  Podmiot wyłoniony w konkursie: 
  Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „ZEK Radymno
  Kwota dotacji: 3 000 zł