Miasto Radymno ogłasza przetarg
na użyczenie działek 2627, 2628
oraz części działek 334/23, 2650/10, 2650/11 o pow. 1,7013 ha

 

Szczegóły przetargu: