W hali sportowej przyjmowane są zapisy drużyn piłkarskich do organizowanego na czas wakacji turnieju „Piłkarskie wtorki”. Turniej rozgrywany będzie na „Orlikach” przez całe wakacje, począwszy od 7 lipca.
W turnieju mogą brać udział drużyny złożone z maksymalnie 10 zawodników reprezentujących szkoły, klasy, UKS-y jak również tzw „dzikie drużyny”.

Każda drużyna musi mieć dorosłego opiekuna.

Drużyny będą podzielone na trzy kategorie wiekowe:

  • uczniowie i uczennice szkół podstawowych, rok urodzenia 2002 i młodsi,
  • uczniowie i uczennice szkół gimnazjalnych, rok urodzenia 1999 i młodsi,
  • uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych, rok urodzenia 1995 i młodsi

Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest złożenie pisemnego zgłoszenia do turnieju (pobierz formularz zgłoszenia) oraz posiadanie ważnej legitymacji szkolnej. Uczestnicy niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) na udział w turnieju (pobierz formularz zgody rodziców na udział w turnieju). Więcej szczegółów w regulaminie turnieju (zobacz/pobierz regulamin turnieju „Piłkarskie wtorki”).

Informacji o zgłoszeniach można zasięgnąć w hali sportowej w Radymnie, pod numerem telefonu 16 628 10 50. Informacje o turnieju można znaleźć również na tej stronie.

Mecze eliminacyjne turnieju rozgrywane będą na boiskach ORLIK2012 na terenie Przemyśla, Przeworska, Birczy, Dubiecka i Fredropola. Finał rozegrany zostanie w Przemyślu w dniach 25-26 sierpnia 2015 roku.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do dnia 3 lipca 2015 r.