Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. organizują drugą edycję konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań. Granty w konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu: zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami, poprawy jakości życia.

Kwoty grantów:

  • 25 nagród – 10 000 zł
  • 50 nagród – 7 000 zł
  • 225 nagród – 4 000 zł

Szczegóły i zgłoszenia na stronie Konkursu.