Fundacja Podkarpacka Akademia Rozwoju zaprasza dzieci, młodzież i studentów do uczestnictwa w 4. edycji konkursu malarskiego pod hasłem Podkarpackie Klimaty.

Celem Konkursu jest przedstawienie regionu Podkarpacia jako malowniczego zakątka pełnego wspaniałych krajobrazów, architektury, nieskazitelnej przyrody i kulturowej wielobarwności, a także popularyzowanie wiedzy o nim, jego historii
i tradycji. Spośród nadesłanych prac malarskich, stanowiących ilustrację tematu konkursu, wyłonione zostaną najpiękniejsze, których reprodukcje zostaną wydane w formie pocztówek okolicznościowych pod hasłem Pocztówka z Podkarpacia oraz limitowanego kalendarza na 2016 rok. Kalendarz udostępniony zostanie mieszkańcom Podkarpacia przez Gazetę Codzienną Nowiny.

Reprodukcje zwycięskich prac zostaną rozesłane do czołowych reprezentantów sfery publicznej, kulturalnej i gospodarczej w Polsce, a także do Prezydentów krajów świata wskazanych przez laureatów konkursu. Zwycięskie prace wezmą również udział w wystawie pokonkursowej w miejscu organizacji Czwartej Podkarpackiej Gali Młodych Artystów. Uwieńczeniem konkursu będzie zorganizowana przez Fundację Czwarta Podkarpacka Gala Młodych Artystów, w czasie której nastąpi uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich prac w obecności zaproszonych gości – przedstawicieli regionalnej i lokalnej władzy, świata kultury, polityki oraz mediów. Do udziału w Gali zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy konkursu oraz uczestnicy poprzednich edycji.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia do konkursu można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Podkarpacka Akademia Rozwoju. Prace można przesyłać do 21 sierpnia 2015 roku.