W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Radymna został wybrany pan Janusz Wajhajmer, który w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał najwyższą liczbę punktów i tym samym został uznany za kandydata do zatrudnienia.