15 lipca 2015 r., o godz. 16.00 w Sali Narad Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Transmisja na żywo:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/ofydBw9Eziw” ]

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/SYIEpIObeJ0″ ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 1.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 4.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 5.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 6.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 7.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 8.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 9.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 10.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 11.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 12.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 13.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 14.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 15.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 16.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 17.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 18.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 19.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 20.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 21.
 27. W Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 22.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników – Projekt 23.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie obniżenia wymiaru etatu Pana Tomasza Andrejko – nauczyciela w Gimnazjum Nr 1 im. Bpa Ignacego Krasickiego w Radymnie do wartości 16/18 etatu – Projekt 25.
 30. Dyskusja.
 31. Wnioski i zapytania radnych.
 32. Interpelacje radnych.
 33. Informacje i komunikaty.
 34. Zakończenie obrad sesji.