Informujemy, że z dniem 20 lipca nazwa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radymnie zmieniła się na:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie

Inne dane, takie jak NIP, REGON, numer konta bankowego i numery telefonów pozostają bez zmian.

Dane adresowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie
ul. Lwowska 9
37-550 Radymno
tel. 16 628 11 30, 16 628 10 10
e-mail: zgk@radymno.pl