Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami, które będą obowiązywały od 1 sierpnia 2015 r.:

Dla nieruchomości zamieszkałych:

  • 9,00 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie
  • 15,00 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów gromadzonych nieselektywnie

Jeśli nie zmieniły się dane podane w deklaracji (np. liczba osób lub sposób gromadzenia odpadów), nie ma obowiązku składania nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Dla nieruchomości niezamieszkałych:

  • za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie

21,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 40 litrów; 33,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 60 litrów; 43,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 80 litrów; 54,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110/120 litrów; 108,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 litrów; 494,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 litrów; 2600,00 zł miesięcznie za kontener o pojemności 7 m3

  • za odbiór odpadów gromadzonych nieselektywnie

26,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 40 litrów; 40,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 60 litrów; 53,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 80 litrów; 66,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 110/120 litrów; 132,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 litrów; 600,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 litrów; 3 100,00 miesięcznie zł za kontener o pojemności 7 m3

Ponieważ zmieniła się także podstawa ustalania należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, ich właściciele powinni złożyć nowe deklaracje do 14 sierpnia 2015 r.

Wzór deklaracji można pobrać tutaj oraz w Urzędzie Miasta Radymna. Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy Miasta Radymna: Bank Pekao SA I oddział w Radymnie nr. 68 1240 2601 1111 0010 6120 4420, bez wezwania do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym odebrano odpady komunalne, z wyjątkiem grudnia, w którym opłatę należy uiścić do końca miesiąca.

Gorąco zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy gromadzą odpady w sposób nieselektywny, do rozważenia zmiany sposobu gromadzenia odpadów – nie tylko ze względów ekologicznych, ale i ekonomicznych. Selektywne gromadzenie odpadów pozwala zaoszczędzić ponad 70 zł rocznie od osoby.

 Do pobrania: