28 września 2015 r., o godz. 13.00 w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się sesja Rady Miejskiej

Transmisja na żywo:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/j2xSbqfwXzw” ]

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/Rt7-ZEW2fMI” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru ławników sądowych – Projekt 3.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu – Projekt 4.
 8. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Miasta Radymna za I półrocze 2015 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 r. – Projekt 10.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – Projekt 5.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Przedszkoli w Radymnie – Projekt 2.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 99/XII/2008 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radymno – Projekt 6.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Radymna
  na lata 2015-2019”- Projekt 7.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015-2025 – Projekt 8.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Radymno
  na lata 2015- 2025 – Projekt 9.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Radymno – Projekt 1.
 17. Dyskusja na temat sposobów finansowania organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2016 r.
 18. Dyskusja na temat funkcjonowania otaczarni zlokalizowanej przy ul. Błonie w Radymnie (godz. 17.00).
 19. Wnioski i zapytania radnych.
 20. Interpelacje radnych.
 21. Informacje i komunikaty.
 22. Zakończenie obrad sesji.