W dniach 13, 14 i 15 października 2015 r. (wtorek, środa i czwartek), w godzinach od 9.00 do 15.00 odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „RENEGADE – SAREX 15/2”. W treningu wezmą udział formacje Obrony Cywilnej Miasta Radymna wchodzące w skład SWA (System Wykrywania i Alarmowania).

W czasie treningu mogą zostać użyte syreny alarmowe:
– „ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut),
– „odwołanie alarmu” (ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut).

Wszystkie komunikaty, sygnały, ulotki oraz inne informacje przekazywane w ramach treningu mają charakter ćwiczebny oraz edukacyjny i nie należy się stosować do ich treści.